Hopp til hovedinnhold

Skolen skal møte elever med tillit, respekt og stille forventninger for å fremme lærelyst og trivsel. Elevene skal lære seg å ta andres perspektiv, og formålsparagrafen til Opplæringsloven og overordnet del av læreplanverket slår fast at menneskeverdet skal være ukrenkelig. Alle elever skal behandles likeverdig, og ingen skal bli utsatt for diskriminering. Likevel opplever mange unge med funksjonsnedsettelser at de ikke blir sett, trodd på eller satt krav til i løpet av skolegangen.

 

Flere unge opplever å bli redusert til diagnosen eller funksjonsnedsettelsen sin, fordi andre ikke ser kompetanse, egenskaper eller potensial og hva man faktisk kan bidra med. Fordommer kan gjøre det vanskelig å se hele mennesket. En funksjonsnedsettelse er noe man har, ikke noe man er. 

HUSK!

Man har en funksjonsnedsettelse og blir funksjonshemmet i møte med et samfunn som ikke har tatt høyde for og tilrettelagt for at alle kan delta.

Mange unge opplever å skille seg ut eller føler seg annerledes. Derfor vil anerkjennelse av mangfold være med på å skape et tryggere og mer inkluderende skolemiljø.

"Alle er spesielle på en eller annen måte, og vi prøver å ufarliggjøre det med at annerledeshet og mangfold er bra for oss. Det skal ikke være en belastning. Vi fokuserer på at det skal være en berikelse å ha elever som er forskjellige og har ulike behov som kan bidra på ulik måte i klassemiljøet. Jeg opplever at det er god forståelse så lenge elevene får det forklart og får kunnskap om det."

Fagleder videregående skole, mann

Elever med funksjonsnedsettelser blir ofte møtt med lave forventninger. Selv om man har en funksjonsnedsettelse, vil ikke det nødvendigvis ha noe å si for læringsevnen eller potensialet for å mestre og bidra. Har man en usynlig funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom kan man være bekymret for å ikke bli tatt på alvor eller bli trodd på fordi man ser «frisk» ut, og det kan være vanskelig å forstå eller se hvilke utfordringer man har. Derfor kan elever som har en usynlig funksjonsnedsettelse oppleve å bli stilt for høye forventninger til, og kan ha et større behov for å bli sett. Elever som har en synlig funksjonsnedsettelse kan oppleve at diagnosen blir det eneste som definerer dem. Dette kan føre til at de blir stilt lavere forventninger til og ikke blir behandlet likt som andre.

 

Unge ønsker, og har rett til, å føle seg som en del av et inkluderende skolemiljø som ser dem for den de er og aksepterer dem. Alle mennesker er unike og vi har alle både svakheter og styrker. Alle unge bør få oppleve at de stilles krav til, samt få mulighet til å utvikle seg, strekke seg og tøye egne grenser

 • Hvordan kan du få elevene til å forstå andres perspektiv og respektere hverandre? 
 • Hvordan kan du skape gode relasjoner mellom elevene slik at de føler seg trygge på hverandre?
 • Hva kan du gjøre for å skape et skolemiljø som verdsetter og respekterer mangfold?

 • Se forbi funksjonsnedsettelsen – og se hele mennesket!

   

 • Sett fokus på mulighetene, være klar over begrensningene som finnes, men ikke la dette sette en stopper. Still forventninger, både faglig og sosialt!

   

 • Ikke alle med funksjonsnedsettelser er utsatte og sårbare, og syns at livet er vanskelig. For noen kan det være tøft og for andre er det helt fint. Vis forståelse og empati – ikke sympati.

   

 • Se, hør og tro på eleven. Det er ikke alt som er like åpenbart og synlig. Det er ikke sikkert dine forestillinger stemmer, derfor er det lurt å ikke anta men vise interesse og forståelse.