Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt arbeid

Internasjonalt arbeid

Unge funksjonshemmede jobber med internasjonale problemstillinger.

 

Vi samarbeider med andre organisasjoner både internasjonalt og i Norden. 

Internasjonalt arbeid

Barnekonvensjonen

Unge funksjonshemmede jobber for barns rettigheter slik de fremgår av FNs konvensjon om barns rettigheter (Barnekonvensjonen).  

 

Unge funksjonshemmede er medlem av Forum for Barnekonvensjonen. 

 

 

Konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter

Unge funksjonshemmede jobber for funksjonshemmedes rettigheter slik de fremgår av FNs konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD).  Vi deltar blant annet på det årlige statspartsmøtet i FN om konvensjonen. 

 

Vi samarbeider med flere andre organisasjoner om rapportering til FN og bidrar i arbeidet med å skrive en alternativ rapport til FN fra funksjonshemmedes organisasjoner. 

Les mer om forum for barnekonvensjonen på forumets egne nettside

Nordisk samarbeid

Unge funksjonshemmede samarbeider med andre nordiske ungdomsorganisasjoner for funksjonshemmede og kronisk syke. Det er organisasjoner i Danmark, Sverige, Island og på Grønland. 

Kontaktpersoner: