Hopp til hovedinnhold
Grå sky med et enkelt lyn under. Illustrasjon.

 

Kritisk tenkning handler om å bli bevisst på hvordan vi blir stilt ovenfor, og stiller andre ovenfor, forventninger i hverdagen. Det handler om å gjenkjenne normene som kan hindre inkludering, og fremme handlinger som gir flere mulighet til å delta.

Alle bærer med seg fordommer, ofte ubevisst. Mange fordommer mot personer med funksjonsnedsettelser er godt innarbeidet og normalisert i samfunnet. Når vi tar egne fordommer som objektiv sannhet, eller avviser at vi har fordommer og overser hvordan disse fordommene kan gjøre at vi handler på måter som sårer eller begrenser mulighetene for andre, oppstår det problemer. Ved å holde fast på visse forestillinger, ender man ofte opp med å misforstå og ekskludere. Derfor er det viktig å reflektere over egne holdninger og bli bevisst på at egne erfaringer, standpunkter og overbevisninger kan være ufullstendige eller feilaktige.

 

For eksempel, noen kan oppfatte det som naturlig og velmenende å gi ros til en person med funksjonsnedsettelse for å være "tøff" eller "flink" fordi de klarer å ta bussen eller handle alene. Den som kommenterer har kanskje ikke vonde intensjoner, men kommentaren bygger på fordommer og en forutsetning om at man ikke har forventinger til personer med funksjonsnedsettelser. Det er lite sannsynlig at man ville gitt ros til en hvilken som helst annen personen for å ta bussen eller handle alene fordi dette ses på som en helt vanlig ting å gjøre, og ikke noe som kvalifiserer til å få et kompliment.

 

Det finnes mange ulike måter å leve på, være ungdom og uttrykke identiteten sin. Personer som bryter normer og forventninger kan lære oss hvordan vi kan flytte grenser og bidra til å normalisere mangfold. 

Still spørsmål ved generaliseringer og stereotypier!

  • «Finnes det andre måter å forstå dette på?»
  • «Hvorfor oppfattes dette som naturlig? Må det være sånn?»

     

Ofte vil svarene på disse spørsmålene være at det kunne også vært annerledes.

 

Hvordan kan du legge til rette for at elever er aksepterende, inkluderende og tenker kritisk?

Skolen skal sørge for at elevene øves i å opptre hensynsfullt, tenke kritisk og utvikler bevissthet om egne holdninger. Ved å være bevisst på normer som skaper andregjøring, utrygghet og utenforskap kan dette bidra til å skape trygge psykososiale skolemiljø hvor mangfold verdsettes.