Hopp til hovedinnhold

Bak noen former for mobbing, trakassering eller diskriminering ligger det noe systematisk knyttet til funksjonsnedsettelser. Ord som rasisme, sexisme og homofobi er godt etablert i det norske samfunn og i språket, men det mangler et etablert ord eller begrep i det norske språk for å beskrive lignende holdninger rettet mot personer med funksjonsnedsettelser. På engelsk har man ordet «ableism» og «disablism», mens i Sverige bruker man «funkofobi». I Norge er det noen som snakker om «funksjonssjåvinisme», men dette er ikke et begrep som har fått rotfeste eller etablert seg som et naturlig begrep/ord i det norske språk. Noe som kan henge sammen med at funksjonssjåvinisme ikke er et prioritert tema i samfunnsdebatten.

Ordforklaringer

Funksjonssjåvinisme er å ha negative holdninger og lave forventninger til personer med funksjonsnedsettelse, eller som antas å ha funksjonsnedsettelse. Ordet er en norsk oversettelse av det engelske ordet «ableisme». Funksjonssjåvinisme kan komme til uttrykk som direkte og indirekte diskriminering basert på funksjonsevne og som lave forventninger til personer med funksjonsnedsettelse.

 

Manglende tilrettelegging for personer med funksjonsnedsettelse kan forstås som funksjonssjåvinisme. 

 

Les mer om disablism og ableism her.

 

Identitetsbasert mobbing er mobbing knyttet til gruppebaserte fordommer om nedsatt funksjonsevne, etnisitet, religion, kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og lignende. Identitetsbasert mobbing baseres på hvem man er eller oppfattes å være, og kan være et uttrykk for holdninger til en gruppe. Dette kan ses i sammenheng med diskrimineringsgrunnlag, minoriteter og gruppebaserte holdninger som kan knyttes til fiendtlighet mot en gruppe. 

Interseksjonalitet viser til hvordan kategorier som kjønn, rase, etnisitet, religion, sosial klasse, seksuell orientering og funksjonsevne kan samvirke og påvirke personers leve- og livsvilkår.

 

Interseksjonalitet er et begrep som ble introdusert av juristen og aktivisten Kimberlé Crenshaw på slutten av 1980-tallet. Det refererer til den komplekse måten ulike former for diskriminering og undertrykkelse (som rasisme, sexisme, klassefordommer, funksjonssjåvinisme) kan samvirke og påvirke en persons liv og erfaringer. Interseksjonalitet erkjenner at en persons identitet ikke bare består av én dimensjon, men av flere, og at disse dimensjonene kan samhandle på måter som er unike for den enkelte.

 

Dersom man er skeiv og funksjonshemmet vil man ofte ha andre erfaringer enn en som er heterofil og funksjonshemmet eller en som er skeiv som ikke har en funksjonsnedsettelse.

 

Det er større sjanse for å bli utsatt for diskriminering og hets dersom man tilhører flere minoriteter på en gang.

Grå sky med sol tittende delvis fram bak. Illustrasjon.

Krenkelser, diskriminering, mobbing eller hatprat mot personer med funksjonsnedsettelser gjenkjennes ofte ikke når der skjer, og går derfor under radaren.

 

Rapporten vår Stå opp mot hatprat! viser at unge med funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom møter fordommer og utsettes for ubehagelige opplevelser relativt ofte på grunn av funksjonsnedsettelsen sin. 9 av 10 som deltok i undersøkelsen vår svarte at de trodde de opplevde negative eller ubehagelige opplevelser på grunn av funksjonsnedsettelsen sin. 

 

Eksempler kan være utestengelse, baksnakking, vold, negative kommentarer eller at andre hermer etter dem på en ubehagelig måte. Elever med funksjonsnedsettelser opplever at medelever, men også ansatte på skolen, utsetter dem for slike negative opplevelser.

 

Unge opplever også at medelever tar kontroll over hjelpemidler og begrenser det fysiske miljøet. Eksempler kan være å ta kontroll over rullestol, ta mobilitetsstokk, flytte pulter og sette sekker i veien på gulvet så man ikke kan komme seg frem eller å bli låst inne på rom. Noen opplever også at andre ødelegger hjelpemidlene deres, som å klippe ledningen på et høreapparat eller punktere hjulene på en rullestol.

"Medelever kunne kjøre meg i rullestol halvveis utenfor trappen, bare for at jeg skulle bli redd. Jeg husker også at de kunne møte meg på skoleveien hjem og helle ut skolesakene mine."

Kvinne, Cerebral Parese, 35 år

Når krenkelser som mobbing, diskriminering og hatprat rammer personer med funksjonsnedsettelser bortforklares, bagatelliseres eller nøytraliseres ofte motivet for handlingen. Eksempler kan være at vold mot personer med funksjonsnedsettelser omdefineres som blind vold eller vold mot forsvarsløs person. Motivet for handlingen omdefineres ofte til at det handler om noe annet enn funksjonsnedsettelsen. 

Minoritet i minoriteten

Husk på at man kan tilhøre en minoritet i minoriteten. Det er flere som tilhører flere minoriteter på samme tid. Man kan være funksjonshemmet, muslim og skeiv. Å tilhøre flere minoriteter gir større sannsynlighet for å bli utsatt for diskriminering.

 

Dersom man tilhører flere minoriteter, kan man også bli utsatt for diskriminering på flere grunnlag og i ulike kryssende kombinasjoner. 

  • Hvilke likheter/ulikheter har diskriminering av skeive eller etniske minoriteter med diskriminering av personer med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom?
  • Er det noen eksempler hvor elever på din skole har blitt utsatt for mobbing eller andre ubehagelige opplevelser på grunn av en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom?