Vi kjemper for full likestilling for unge med funksjonshemninger og kronisk sykdom

Les mer om oss
En ung kvinne i en rullestol smiler

#likestiltskole

Alle har rett til en inkluderende utdanning! Derfor lanserer vi kampanjen #likestiltskole, som vil få frem hvordan inkludering i skolen kan se ut.

Gå til #likestiltskole

Nyheter

Forskjellige figurer sitter rundt et bål

Ny rapport om inkludering i folkehøyskolen lansert

I dag lanserte vi rapporten «Et år for alle» med fokus på inkludering i folkehøyskolen. Det er første gang denne type studie har blitt gjennomført.

Trine Skei-Grande presenterer på 3. desember arrangement

Regjeringen viser ingen ambisjoner

Mennesker med funksjonsnedsettelse skal være likestilte. Regjeringens handlingsplan bekrefter i dag at det er langt fra ord til handling.

En ung kvinne i en rullestol smiler

Ny kampanje setter søkelys på likestilling i skolen

Alle har rett til en inkluderende utdanning! Derfor lanserer vi kampanjen #likestiltskole, som vil få frem hvordan inkludering i skolen kan se ut.

Vi jobber med

Utdanning

Vi jobber for inkluderende og tilgjengelige skoler, høyskoler og universitet.

Arbeidsliv

Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv.

Ungdomshelse

Vi jobber for et helsevesen som tar ungdom på alvor.

Seksualitet

Vi jobber for at alle skal kunne leve ut sin seksualitet åpent og trygt.

Levekår

Vi jobber for retten til et godt liv og til å delta i samfunnet.

Rammevilkår for organisasjoner

Vi jobber for stabile og gode økonomiske rammevilkår.

Internasjonalt arbeid

Vi jobber for erfaringsutveksling på tvers av grenser og for bedre levekår globalt.

Våre aktiviteter

12.02
2020

Frokostmøte: Norsk spesialundervisning – hva nå?

Onsdag 12. februar holder vi et gratis frokostmøte om spesialundervisning i Norge med innslag fra Barneombudet og medlemmer fra Utdannings- og forskningskomiteen.⁣

Noen av våre medlemmer

Medlemslogo. Grafikk.
Medlemslogo. Grafikk.
Medlemslogo. Grafikk
Medlemslogo. Grafikk.