Photo by Martin Sanchez on Unsplash

Unge funksjonshemmede støtter de i risikogruppene under koronapandemien.

Les mer

Nyheter

En gruppe figurer sitter rundt et bord og diskuterer. Grafikk.

Ledermøte 2020

Unge funksjonshemmede innkaller til digitalt ledermøte fredag 30. oktober 2020. Finn ut mer om møtet her.

To figurer holder hender og ser hverandre inn i øyene. De har hjerteøyne og er oppe i himmelen, omgitt av skyer. Grafikk.

Er du vår nye rådgiver med prosjektlederansvar innenfor helse?

Unge funksjonshemmede søker en rådgiver med prosjektlederansvar på helsefeltet. Fristen for å søke er 30. september 2020.

En mann sitter i en stol og ser rett på kamera

Møt vår praktikant Mohammad!

Mohammad har arbeidspraksis innen IT hos Unge funksjonshemmede. Her forteller han litt om seg selv og om hva stillingen innebærer.

En sykepleier snakker til en ung kvinne som ligger i en sykeseng

Se hele mennesket

Unge funksjonshemmede har lansert en ny animasjonsfilm om psykisk helse som del av prosjektet «Se hele mennesket».

Gå til #sehelemennesket

Vi jobber med

Utdanning

Vi jobber for inkluderende og tilgjengelige skoler, høyskoler og universitet.

Arbeidsliv

Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv.

Ungdomshelse

Vi jobber for et helsevesen som tar ungdom på alvor.

Seksualitet

Vi jobber for at alle skal kunne leve ut sin seksualitet åpent og trygt.

Levekår

Vi jobber for retten til et godt liv og til å delta i samfunnet.

Rammevilkår for organisasjoner

Vi jobber for stabile og gode økonomiske rammevilkår.

Internasjonalt arbeid

Vi jobber for erfaringsutveksling på tvers av grenser og for bedre levekår globalt.

Noen av våre medlemmer

Medlemslogo. Grafikk.
Medlemslogo. Grafikk.
Iktyoseforeningens logo. Grafikk.
Medlemslogo. Grafikk.