Vi kjemper for full likestilling for unge med funksjonshemninger og kronisk sykdom

Les mer om oss
En ung kvinne i en rullestol smiler

#likestiltskole

Alle har rett til en inkluderende utdanning! Derfor lanserer vi kampanjen #likestiltskole, som vil få frem hvordan inkludering i skolen kan se ut.

Gå til #likestiltskole

Nyheter

Nytt forskningsprosjekt med FAFO

Vi skal samarbeide med FAFO på et prosjekt om levekår blant ungdom og unge voksne med ADHD, Tourette syndrom, autisme eller asberger.

Ahus søker brukere av digitalt mestringsverktøy

Vil du bli med å utvikle programmet «Ung livsmestring»?

Portett av mann. Foto.

Ut i fattigdom!

Fra 1. februar skal unge på AAP klare seg på skarve 9000 kroner i måneden. Det er uverdig.

Vi jobber med

Utdanning

Vi jobber for inkluderende og tilgjengelige skoler, høyskoler og universitet.

Arbeidsliv

Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv.

Ungdomshelse

Vi jobber for et helsevesen som tar ungdom på alvor.

Seksualitet

Vi jobber for at alle skal kunne leve ut sin seksualitet åpent og trygt.

Levekår

Vi jobber for retten til et godt liv og til å delta i samfunnet.

Rammevilkår for organisasjoner

Vi jobber for stabile og gode økonomiske rammevilkår.

Internasjonalt arbeid

Vi jobber for erfaringsutveksling på tvers av grenser og for bedre levekår globalt.

Våre aktiviteter

Noen av våre medlemmer

Medlemslogo. Grafikk
Medlemslogo. Grafikk.
Medlemslogo. Grafikk
Medlemslogo. Grafikk.