Bilde av noen av styremedlemmene

Vi kjemper for full likestilling for unge med funksjonshemninger og kronisk sykdom

Unge funksjonshemmede er samarbeidsorganet til funksjonshemmedes barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge.

Les mer om oss
Logoen til Sex som funker mange ganger i et mønster. Grafikk.

E-læringsverktøyet Sex som funker

Sex som funker er et kurs om seksuell helse og funksjonsevne for lærere, helsepersonell og andre.

Gå til Sex som funker

Vi jobber med

Utdanning

Vi jobber for inkluderende og tilgjengelige skoler, høyskoler og universitet.

Arbeidsliv

Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv.

Ungdomshelse

Vi jobber for et helsevesen som tar ungdom på alvor.

Seksualitet

Vi jobber for at alle skal kunne leve ut sin seksualitet åpent og trygt.

Levekår

Vi jobber for retten til et godt liv og til å delta i samfunnet.

Rammevilkår for organisasjoner

Vi jobber for stabile og gode økonomiske rammevilkår.

Internasjonalt arbeid

Vi jobber for erfaringsutveksling på tvers av grenser og for bedre levekår globalt.

Nyheter

Hammer med påskriften "Unge funksjonshemmede". Foto.

Meld deg på generalforsamlingen 2019

Fristen for å melde seg på generalforsamlingen 2019 er 1. oktober.

Bilde av kvinne som ser på kamera og ordene "Brennpunkt Fallet"

Det haster å gjøre noe med BPA-ordningen

Gårsdagens episode av NRK Brennpunkt viser hvor lite kunnskap mange kommuner har om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Nå må regjeringen levere strakstiltak om BPA.

En ung kvinne og mann sitter på en benk

Ta del i spørreundersøkelse om psykisk helse

Bli med på å sette søkelys på psykisk helse i møte med helsepersonell ved å besvare vår spørreundersøkelse.

Våre aktiviteter

01.11
2019

Generalforsamlingen 2019

Generalforsamlingen er Unge funksjonshemmedes høyeste organ.

Noen av våre medlemmer

Iktyoseforeningens logo. Grafikk.
Medlemslogo. Grafikk.
Medlemslogo. Grafikk.
Medlemslogo. Grafikk