Photo by Martin Sanchez on Unsplash

Unge funksjonshemmede støtter de i risikogruppene under koronapandemien.

Les mer

Nyheter

Logoen til Unge funksjonshemmede. Grafikk

Unge funksjonshemmede søker generalsekretær

Vi ser etter en generalsekretær i en 100% treårig åremålsstilling.

En gruppe elever med funksjonsnedsettelser foran en folkehøgskole

Veileder for ledere og ansatte i folkehøgskolesektoren lansert

Unge funksjonshemmede har laget en veileder som skal bidra til et mer inkluderende folkehøgskoletilbud.

Farger reflektert i glass

Unge funksjonshemmede utvider medlemstilbudet

Vi invitere representanter fra medlemsorganisasjoner til å delta i vårt nye nettverk for tillitsvalgte!

Logo Sex som funker. Grafikk.

Sex som funker e-læringsverktøy

Sex som funker er et e-læringsverktøy for lærere, helsepersonell og andre om seksuell helse og funksjonsevne..

Ta kurset nå!

Vi jobber med

Utdanning

Vi jobber for inkluderende og tilgjengelige skoler, høyskoler og universitet.

Arbeidsliv

Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv.

Ungdomshelse

Vi jobber for et helsevesen som tar ungdom på alvor.

Seksualitet

Vi jobber for at alle skal kunne leve ut sin seksualitet åpent og trygt.

Levekår

Vi jobber for retten til et godt liv og til å delta i samfunnet.

Rammevilkår for organisasjoner

Vi jobber for stabile og gode økonomiske rammevilkår.

Internasjonalt arbeid

Vi jobber for erfaringsutveksling på tvers av grenser og for bedre levekår globalt.

Kultur og fritid

Vi jobber for at flere skal kunne delta i kultur og fritidsaktiviteter.

Våre aktiviteter

Noen av våre medlemmer

Medlemslogo. Grafikk.
Logo til Epilepsifibundet Ung
Medlemslogo. Grafikk
Medlemslogo. Grafikk