Hopp til hovedinnhold

Om verktøyet:

Unge funksjonshemmedes rapport Stå opp mot hatprat! har vist at problematikk knyttet til mobbing og hatprat mot personer med funksjonsnedsettelser ofte går under radaren. Vi vet det jobbes aktivt mot diskriminering, mobbing og hatprat i skolesektoren, men elever med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom er sjeldent inkludert og tenkt på som gruppe i dette arbeidet. Vi håper derfor at dette verktøyet kan være med på å tette igjen noen kunnskapshull.

 

Vi ønsker at verktøyet bidrar til at flere lærere og ansatte på ungdomsskoler og videregående skoler tar opp og reflekterer rundt temaer knyttet til inkludering, mobbing og hatprat mot elever med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Bevisstgjøring og kunnskap om dette er viktig for å skape et inkluderende og trygt skolemiljø.

 

Verktøyet synliggjør holdninger og fordommer mot personer med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom slik at det blir lettere å kjenne igjen, oppdage, forebygge og håndtere krenkelser mot elever med funksjonsnedsettelser slik at alle kan ha et trygt skolemiljø.

Verktøyet er gratis. Du velger selv om du vil gå gjennom alle kapitlene eller gå direkte til temaene som er mest relevant for deg.

 

Klikk deg frem til de ulike kapitlene øverst på siden, eller klikk på knappen nederst i høyre hjørnet for å gå gjennom verktøyet steg for steg.

 

Vi oppfordrer til å gå gjennom verktøyet i fellesskap, slik at det er mulighet til å diskutere og reflektere rundt hvordan dere kan jobbe med å skape et inkluderende skolemiljø for alle elever. 

 

Vi oppfordrer til at du leser rapporten Stå opp mot hatprat! som er bakgrunnen til at vi har laget verktøyet.

Verktøyet presenterer ulike temaer knyttet til funksjonsnedsettelser og inkludering, og hvordan man kan jobbe mot mobbing og hatprat. Verktøyet gir informasjon om hva en funksjonsnedsettelse er og hvordan det kan være å være ung med en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom.

 

I verktøyet kan du blant annet lære mer om funksjonshemmede sine rettigheter, tilrettelegging, normer og holdninger knyttet til funksjonshemmede, identitetsbasert mobbing, språkbruk og hatprat.

 

Funn og sitater fra rapporten vår Stå opp mot hatprat! presenteres gjennom verktøyet, og du finner ressurser, materiell, tips og aktiviteter til bruk i videre arbeid. 

 

Du finner også øvelser, aktiviteter og materiale som kan brukes i undervisning sammen med elevene. 

Om prosjektet

Prosjektet Stå opp mot hatprat! gir kunnskap og bevissthet om hatprat og mobbing mot personer med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom i skolen. Prosjektet er finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet fra 2019-2020.

 

Prosjektet består av en rapport som ser på hvordan mobbing og hatprat på skolen mot elever med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom kan se ut, og hvilke konsekvenser dette får. På bakgrunn av rapporten har vi laget verktøyet Kronisk inkludering for å jobbe med inkludering av funksjonshemmede.

 

Som en paraplyorganisasjon med 37 medlemsorganisasjoner har Unge funksjonshemmede et unikt innblikk i hvordan det kan være å ha en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom, samtidig som man er ung. Funksjonshemmede møter fordommer og diskriminering hver eneste dag. Forskning viser at 1 av 3 personer med funksjonsnedsettelser blir utsatt for hatytringer. 

Webinar

Under kan du finne opptak av webinarer om inkluderende læringsmiljø som bygger på verktøyet kronisk inkludering. Du kan bruke webinarene for å bli kjent med mye av innholdet i verktøyet.

Kontaktperson: