Hopp til hovedinnhold

Jeg trodde det var sånn livet var, at det var greit at jeg ikke var med på skoletur og deltok i gym. Men sånn er ikke livet, det kan faktisk endres.

 

Nikita Amber Abbas (20) er menneskerettighetsarbeider, student og aktivist. Hun jobber med politiske saker i en rekke interesseorganisasjoner og råd for å endre funksjonshemmedes levekår.

 

Hvordan ble du politisk aktiv? 

 

-Jeg gikk ikke inn for å jobbe politisk, men da jeg ble med i ungdomsrådet ved Oslo Universitetssykehus forsto jeg hvor mye det er å gjøre, og alt vi kan forandre. Jeg forsto at det er i politikken jeg må engasjere meg for å få til endring i samfunnet.

 

Hun meldte seg inn en rekke organisasjoner som jobber politisk på sine felt, deriblant NHFU (Norges handikapforbund ungdom), Press (Redd barna ungdom), og Dyrebeskyttelsen Norge. Nå er hun medlem av Arbeiderpartiets råd for funksjonshemmede og representant i utvalg for kvinnehelse i regi av Helse- og omsorgsdepartementet.

 

-Jeg ble engasjert da jeg forsto at diskrimineringen av funksjonshemmede stikker så dypt at selv jeg som er funksjonshemmet ikke innså at det var feil. Jeg trodde det var sånn livet var, at det var greit at jeg ikke var med på skoletur og deltok i gym. Men sånn er ikke livet, det kan faktisk endres.

Kampanje Unge Funksjonshemmede 2021 Foto Maya Okland 0042
Nikita sitter i manuell rullestol foran en fargerik grafittivegg med ulike figurer på. Hun har hvit genser og sort jakke. Over henne står sitatet "Jeg trodde det var greit at ikke være med på skoletur eller i gymtimen. Men alle må bli inkludert i skolen" på rosa bakgrunn. Foto: Maya Økland

Hvilke saker er viktige for deg? 

 

-En stor prosentandel av norske grunnskoler er ikke universelt utformet og mange barn i rullestol blir derfor nødt til å gå på såkalte spesialskoler eller tas ut av ordinær undervisning. Bare ordet spesialskole synes jeg er spesielt. Du er jo ikke «spesial» bare fordi du trenger ekstra støtte i undervisning eller et tilgjengelig bygg. Universell utforming i utdanning og arbeid, og retten til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er det som må til. Men det viktigste nå er å få CRPD inn i norsk lov. FN-konvensjonen for funksjonshemmede rettigheter som har blitt avvist av den norske regjering to ganger. Å ikke ta CRPD inn i loven er et bevisst valg om å la vær å bedre levekårene våre, og unnslippe arbeidet det medfører. CRPD vil sørge for at vi som funksjonshemmede blir beskyttet av lovverket som egen gruppe. Det synes ikke jeg er for mye å forlange.

 

Har du opplevd barrierer i arbeidet ditt? 

 

-Manglende tilgjengelighet for funksjonshemmede speiler ofte stereotypiske holdninger i samfunnet. «Å, så fint at du engasjerer deg, men blir det ikke litt slitsomt for deg å være ute såpass mye?»  Denne type kommentarer sier mye om folks forestillinger om våre ressurser i samfunnet.Det stemmer at jeg kan bli mer sliten enn andre fordi jeg har sykdom, men jeg synes det er verdt å kjempe, fordi jeg vil at neste generasjon skal ha en kamp mindre å ta.

 

-Jeg ble anbefalt uføretrygd, og det var vanskelig å takle NAV-systemet helt alene, men jeg visste hva jeg ville og hva jeg kunne klare. Skole og utdanning er så viktig for å kunne forsørge seg selv senere. Utdanning bør tilrettelegges for, ikke motarbeides. Alle barn bør få gå på den skolen de ønsker, og kunne velge den linja de vil på videregående. Jeg klarte det, men det bør være mye lettere å få til!

 

Du har tidligere snakket om fordommer man opplever knyttet til det å ha en funksjonsnedsettelse, men som samtidig også kan krysse over i rasisme. Kan du fortelle litt om det? 

 

-Folk kan si at jeg ikke er norsk nok selv om jeg er født og oppvokst i Norge, eller at jeg bør være takknemlig for at jeg er her. Selvfølgelig er jeg takknemlig og glad for velferdsstaten, men å være takknemlig betyr ikke at jeg ikke kan fikse det som ikke funker. Det betyr ikke at jeg mister retten til å klage. Å klage er en viktig del av å endre samfunnet til det bedre. Grunnloven vi har i dag er på grunn av at folk var misfornøyde og sa i fra. Demonstrasjoner er klaging. Dette er klaging som tar samfunnet fremover. Det handler ikke om at jeg vil ha alt servert på sølvfat, det handler om elementære menneskerettigheter.

Kampanje Unge Funksjonshemmede 2021 Foto Maya Okland 0022
Nikia sitter i en manuell rullestol. I bakgrunnen er det en høy blokk. Over Nikita, midt i bildet står sitatet "Vi må få BPA på plass slik at flere unge funksjonshemmede kan fullføre utdanning og komme i jobb" på lilla bakgrunn. Foto: Maya Økland

Hva tenker du skal til for at flere kan delta i politikken og samfunnet? 

 

-Et viktig ledd for likestilt tilgang til utdanning og arbeid er brukerstyrt personlig assistanse. Vi må få BPA på plass nå. Alle vet at det er for mange på uføretrygd, men det mange ikke vet er at en stor del ikke hadde noe annet valg enn nettopp det. Det er en konsekvens av at folk ikke får fullført utdannelsen sin eller tilrettelagt arbeid. Istedenfor å tilrettelegge et helt arbeidsmiljø eller oppgaver kan man anvende assistent som et verktøy, det vil også spare mange for uføretrygd. 

 

Gjennom arbeidet ditt er du ofte i samtaler med politikere. Hvordan opplever du det?  

 

-Jeg opplever å bli tatt godt imot, møtene har vært veldig inkluderende og jeg blir tatt på alvor. Departementene er ikke alltid like universelt utformet da, dessverre. Og det gjelder også Stortinget med alle trappene. Det må gjøres noe med, for det er der jeg vil ende opp.

 

Hva vil du si til andre som vurdere å engasjere seg? 

 

-Til andre unge funkiser vil jeg si: fortsett å engasjer deg. Fortsett og forsett! Er det et møte som ikke er tilgjengelig for deg, gi faen og kom likevel – stå der til noen gjør noe med det. Ta den plassen.

Kampanje Unge Funksjonshemmede 2021 Foto Maya Okland 0013
Portrett av Nikita mot grågrønn bakgrunn. Øverst i venstre hjørne står sitatet "Utdanning må tilrettelegges for, ikke motarbeides" på grønn bakgrunn. Foto: Maya Økland