Hopp til hovedinnhold

Henriette Nielsen (31) er nestleder for Høyrefunk, Høyres politiske utvalg som jobber for valgfrihet, like muligheter og respekt for funksjonshemmede. Hun vil at folk skal forstå at det er samfunnets strukturer som skaper barrierer for funksjonshemmede, ikke funksjonsnedsettelsene. Til daglig jobber Henriette som politisk rådgiver i Uloba, en organisasjon som jobber for tilrettelegging av brukerstyrt personlig assistanse (BPA), selvstendighet og deltakelse for funksjonshemmede.

 

 

 

 

 

Kampanje Unge Funksjonshemmede 2021 Foto Maya Okland 0053
Henriette sitter på en benk og ser inn i kamera. En stokk hviler inntil benken. Midt i bildet står sitatet "Det er på innsida av politikken det skjer" på lilla bakgrunn. Foto: Maya Økland

Hvordan kom du inn i politikken? 

 

-Jeg engasjerte meg tidlig i ulike diagnosespesifikke foreninger i tenårene, hvor jeg begynte hun å jobbe med interessepolitikk. Herfra engasjerte jeg meg videre i organisasjoner som jobber for funksjonshemmedes rettigheter generelt, i tillegg til interesseorganisasjoner for skeives rettigheter. Jeg er et typisk organisasjonsmenneske, kan du nok si.  Det har alltid vært mye som engasjerer meg og som jeg vil forandre. Det var utrolig gøy å se hvor mye vi kan få til i vår egen bevegelse,. Samtidig så jeg også at potensiale for endring var enda større. Jeg innså at for å få til de virkelig store forskjellene måtte jeg inn i den ordinære politikken. Jeg var lei av å stå og rope på utsiden, og ville inn der det faktisk skjer! Som politisk aktiv trenger man ikke kjempe om de gode møtene på samme måte. På innsida møtes man i mer uformelle forum der praten går lettere og hvor man får nye venner og bekjente. Det gir en annen type innfallsvinkel for å endre politikken på vårt felt.

 

-Ett motiv for å gå inn i partipolitikken var ønske om endring på funkisfeltet, men jeg jobber også på andre felt. Det er viktig for meg å ikke blir redusert til funksjonsnedsettelsen min. Jeg vil vise at jeg er en ressurs som kan jobbe med politikk på mange områder. Jeg har utdanning innen samfunnsplanlegging og kommunikasjon og er derfor opptatt av hvordan vi lever i omgivelsene våre og brenner for byplanlegging og utvikling.

 

Kampanje Unge Funksjonshemmede 2021 Foto Maya Okland 0088
Henriette står foran en grønn hage. Hun har en stokk i høyre hånd, smiler og ser inn i kamera. Over hodet står sitat "Vi trenger en endring - det starter med holdningene våre!" på en rosa bakgrunn. Foto: Maya Økland.

Har du opplevd barrierer ved deltakelse i politikken? 

 

Funksjonshemmede møter barrierer gjennom hele samfunnet. Selv opplever jeg barrierer både i og utenfor politiske rom, og i interesse- og partipolitikk. Ofte kan det handle om fysisk utilgjengelighet, som at man ikke kommer inn i lokalet dit man skal, eller at det mangler utstyr på arrangementene. Utilgjengelig transport-og hjelpemidler kan også bidra til å ekskludere. Mange opplever blant annet å ikke få nok timer med BPA (brukerstyrt personlig assistanse) for å kunne delta. Det er ikke en selvfølge at jeg kommer meg dit jeg skal med transport for eksempel. Plutselig står heisen i bygget fast, t-bane og trikk er utilgjengelig, alle disse tingene som mange tar for gitt. For mange funksjonshemmede blir det vanskeligere å engasjere seg i politikk når det å komme seg ut sin egen dør kan være en barriere.

 

Hva skal til for å gjøre politikken mer tilgjengelig? 

 

Det er mye man kan gjøre for å bidra til tilgjengelighet. En god inkluderende praksis innebærer å ha åpen dialog om hva funkiser trenger for kunne delta. Tilgjengelighet er å se ressursene i mennesker, ikke se på tilrettelegging som en «byrde». Jeg mener at det meste starter med holdningene våre. Det er der vi må inn for å få til endring. Får vi forandre folks holdninger stopper også mye av diskrimineringen. Det er menneskene som bygger samfunnet og bestemmer hvordan det ser ut. Barrierene vi ser i dag er derfor også et produkt av disse menneskene. Det trenger vi alternativ til.  Det er samfunnsstrukturene som skaper barrierene, ikke funksjonsnedsettelsene våre. Hvis vi får til holdningsendring, vil vi få et mer inkluderende samfunn hvor det faktisk er plass til alle: hvor vi har like menneskerettigheter og muligheter for å delta i demokratiet.

Kampanje Unge Funksjonshemmede 2021 Foto Maya Okland 0059
Henriette sitter på en benk. I bakgrunnen ser vi bed med blomster og et et universitetsbygg. Hun ser inn i kamera. Ved siden av seg hviler en stokk inntil benken. Over Henriette står sitatet "det er på innsida av politikken det skjer" på blå bakgrunn. Foto: Maya Økland

Hva vil du si til unge som ønsker å engajsere seg politisk? 

 

I tillegg til å være med å forandre samfunnet, er det flere goder ved å delta i det politikken. Man får  ta del av et stort sosialt felleskap med mange spennende diskusjoner! Det er interessant å være del av et miljø hvor man får utfordret tankesettet sitt. Selv er jeg medlem av Høyre, men forventer ikke at alle skal være enige med mitt politiske ståsted. Jeg synes det er viktigere at vi blir flere funksjonshemma i alle de partiene. Da får vi til endring i partipolitikken og over hele linja.