Hopp til hovedinnhold

Hvilke barrierer møter de av oss som er funkis og kronisk syke i politiske rom? Hva er god inkludering?


De politiske partiene skal legge til rette for at alle borgere har lik tilgang til politiske arrangementer og møteplasser, men gjøres det?


Vi har snakket med et knippe unge politiske aktive om hva det vil si å delta og hva som skal til for at flere kan være med.