Hopp til hovedinnhold

 

Mirnesa Balagic (29) har ønsket seg Norge i EU siden hun var 13 år. Engasjementet for internasjonalt samarbeid og solidaritet opptar henne like mye som likestilling for funksjonshemmede.

 

Hvordan ble du først opptatt av politikk? 

 

-Det var i samfunnsfag da vi for første gang lærte om norsk medlemskap i EU og EØS, at den politiske gnisten ble tent i meg. Kanskje en komplisert sak for en 13-åring, men jeg synes det var veldig gøy! Siden har jeg alltid vært opptatt av internasjonalt samarbeid og solidaritet.

 

I dag er Mirnesa styremedlem i Lillestrøm Venstre og sitter som vara i kommunestyret i Ullensaker. Til daglig jobber hun i Uloba Indepentent living: en organisasjon med mål om å bedre funksjonshemmedes levekår ved hjelp av tilrettelegging og assistanse for mennesker med behov for det. Som 16-åring begynte hun å engasjere seg interessepolitisk gjennom Norges Blindeforbunds Ungdom for å endre på det som ikke fungerer for synshemmede i samfunnet. 

 

Kampanje Unge Funksjonshemmede 2021 Foto Maya Okland 0121
Mirnesa sitter på en betongbenk foran et grøntområde. Hun smiler mot kamera. Hunden Ibux står foran henne. Sentralt i bildet står sitatet "Det er ikke nok med et rundskriv som sier at BPA skal bidra til økt samfunnsdeltakelse. Vi trenger handling nå!" på rosa bakgrunn. Foto: Maya Økland

- Universell utforming handler om mye mer enn ramper for rullestolbrukere. Som blind er det irriterende å ikke kunne kjøpe billett til bussen eller ta ut penger fra minibank fordi automatene har touchscreen. Jeg ville bevisstgjøre majoritetsbefolkningen som ikke lever med funksjonsnedsettelse til daglig. Mange vet ikke hva tilrettelegging og universell utforming innebærer. Det er generelt lavt forståelse for at synshemmede opplever behov for BPA (brukerstyrt personlig assistanse). Mange synshemmede kan gjøre mye praktisk selv, og da tenker mange at det ikke er nødvendig med assistanse til å dra på møter eller drive med fritidsaktiviteter. Men ved nedsatt syn tar ting ofte lengre tid, og det tar mer energi. 

 

Selv har hun tilstrekkelig BPA-timer, men kjenner flere som ikke får nok timer til å leve livet slik de ønsker. 

 

-Det er essensielt å jobbe for bedre forståelse for hva BPA er, og hva kan bidra til. Mangel på BPA kan gjøre det umulig å være i jobb, ha familieliv, og samtidig være politisk aktiv eller trene. Behovet for assistanse finnes hos langt større gruppe mennesker enn de som vanligvis får det innvilget. Det er ikke nok at det står i et rundskriv at BPA skal bidra til økt deltakelse i samfunnet. Deltakelse i samfunnet er et elementært menneskelig behov.

 

 

Kampanje Unge Funksjonshemmede 2021 Foto Maya Okland 0099
Mirnesa står med hunden Ibux foran en skulptur som delvis er i bildet. Hun smiler mot kameraet. Sitatet "Vis at du er her. Kom deg opp på talerstolen og snakk om det du brenner for! står på grønn bakgrunn i forgrunnen. Foto: Maya Økland

Personer med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom er underrepresentert i norsk politikk. Ofte ser vi at funkisperspektivet mangler i utformingen av politiske saker og videre i utformingen av hvordan samfunnet blir seende ut.   

 

Hva skal til for å få til endring? Hvem er ansvarlig for å få på plass funkis-perspektivet?  

 

-Funksjonshemmede må være med i politiske partier og snakke om alt man er opptatt av. Det bidrar til å endre holdninger i samfunnet vårt. Men de som ikke er funksjonshemma selv, kan jo også snakke om funkis-politikk, ikke sant? Det trenger ikke være funksjonshemmedes oppgave alene. Vis at du er her, ikke først og fremst som funkis, men som samfunnsengasjert på alle felt. Gå opp på talerstolen og snakk om det du brenner for.

 

Under pandemien ble mye møtevirksomhet i politikken digitalisert, og mange synshemmede opplevde med barrierer på grunn av dette. Hvordan tilrettelegger man på en god måte, både i krisetid, men også ellers? 

 

-Det som har fungert for meg er å si fra om hva jeg trenger for å delta. For min del er det ikke mye, men ved fysiske møter må jeg ha med assistent og førerhunden min, Ibux. I forbindelse med korona måtte partiet gjøre endringer i det digitale for at jeg kunne delta og avgi stemme. Endringene jeg krevde ble hørt på i alle ledd av partiet: lokalt, fylkeslag og i den sentrale delen av hovedorganisasjonen. Når man har god dialog skal det ikke så mye til for å kunne delta, egentlig. I tillegg så er det sånn at mange av barrierene kan sitte litt i hodet. Som ung må man tørre å komme over den terskelen der det er skummelt å ta ordet og si ifra.

Kampanje Unge Funksjonshemmede 2021 Foto Maya Okland 0115
Mirnesa står på en kai med Oslofjorden i bakgrunn. Ansiktet er vendt mot kamera. Hunden Ibux står ved hennes venstre side. Sitatet "Min deltakelse beriker mangfoldet i politikken! står på lille bakgrunn. Foto: Maya Økland

Hva betyr det for deg å være aktiv i politikken? 

 

-Min største motivasjon er å skape endring. Så, å være med har stor verdi for meg personlig og er ekstra gøy når jeg ser at det fører til endring. Å delta har ført til mer selvtillit. I tillegg er det viktig for samfunnet: min deltakelse beriker mangfoldet i politikken.

 

-Helst vil jeg se funkiser representer i alle partiene. Brenner du for en sak eller har lyst til å teste komfortsonen din litt? Kanskje vil du ta saker videre fra interesseorganisasjonen? Da er politikk noe for deg, konstaterer Mirnesa.