Hopp til hovedinnhold
Likestilling

Til Maktens Korridorer

Hvordan gjøre politikk mer inkluderende?

Til maktens korridorer

De politiske partiene har ansvar for å legge til rette for at alle borgere har lik tilgang til sine politiske arrangementer og møteplasser.  Men gjør de det? Hvordan opplever unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom å engasjere seg politisk? I dette prosjektet undersøker vi hvilke barrierer unge funksjonshemmede møter i politiske rom, og ser nærmere på hva som utgjør god inkludering. 

 

 

Hvordan inkludere i politikken?

 

Vi har snakket med et knippe unge politiske aktive om hva det vil si å delta og hva som skal til for at flere kan være med. Les intervjuene her.

Skal du arrangere møter, sommerleir eller arrangementer og lurer på hvordan du best mulig kan inkludere? I podden vår snaker vi om økonomi og assistanse og tar opp ulike former for barriere du bør være klar over.