Hopp til hovedinnhold
Utdanning

Unge om: Utdanning som arbeidsmarkedstiltak

Utdanning er viktig

Utdanning som arbeidsmarkedstiltak kan være avgjørende for at ungdom med kronisk sykdom og funksjonsnedsettelser får delta i arbeidslivet. 

 

Vi har skrevet en rapport basert på tidligere undersøkelser og forskning på feltet, innhentet statistikk fra NAV og en spørreundersøkelse blant ansatte i NAV som kjenner til utdanning som arbeidsmarkedstiltak. I tillegg intervjuet vi unge om hva tiltaket har betydd for dem i 2016.

 

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.

Kontaktperson: