Hopp til hovedinnhold
Stortinget i solskinn med 5 mennesker foran bygningen.

Statsbudsjettet 2024: Noen store mangler

I budsjettet er det satt av penger til mange gode tiltak. Det er likevel mye Unge funksjonshemmede savner, særlig med tanke på budsjettets størrelse.

 

Ingen større pott til aktivitetshjelpemidler, en pott som i år gikk tom i februar, er en av manglene i statsbudsjettet for 2024.

 

Her er våre tanker oppsummert:

 

Dette er vi glade for:

 • Det skal legges fram et lovforslag i 2024 for å forhindre at unge plasseres på institusjoner beregnet for eldre
 • Installasjon av store og komplekse hjelpemidler flyttes til stønadsbudsjettet
 • Bevilgningen til ungdomsgarantien økes med 175 millioner kroner, til totalt 380 millioner kroner
 • 82,5 millioner i økt bevilgning til arbeidsorientert uføretrygd
 • 12,1 millioner til å øke fast ansatte i tolketjenesten
 • Økning på 10 millioner i funksjonsassistanse utover totalen som ble gitt i revidert nasjonalbudsjett for 2023
 • 10 millioner i økt grunnstøtte til barne- og ungdomsorganisasjonene
 • Bevilgningen på 10 millioner til læremidler som ble gitt over revidert nasjonalbudsjett videreføres, og det kuttes ikke i bevilgningen til Statped
 • 160 millioner til kompetanseløftet og 5 millioner til syns- og audiopedagogutdanningen

 

Dette er vi skuffet over:

 • Ingen reell styrking av helsefrivilligheten
 • Det er endringer i blåreseptordningen og det innføres anbud på blåresept. Verken fastlege eller pasient kan dermed bestemme hvilket av de likeverdige legemidlene som skal benyttes.
 • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten får over 1 milliard, uten at man kan se at det gir stor gevinst. Det går inn i kommunenes ramme, vi er bekymret for at man ikke vil se effekten av det bevilgningen skulle tilsi
 • Ingen reell økning i bevilgningen til aktivitetshjelpemidler. Det er også økte egenandeler for nye hjelpemidler og endringer i forskriften. Regjeringen sier de vil gjøre noe med etterspørselen.
 • Veikart Universelt utformet nærskole nevnes ikke. Målet om at alle skoler i Norge skal være universelt utformet innen 2030 blir vanskelig å nå når det ikke rettes fokus mot det.
 • Det står lite om seksuell helse utover HIV
 • BPA omtales ikke. Det trengs en bedre BPA-ordning. Stortinget har pålagt Regjeringen og komme med en Stortingsmelding og vi forventer derfor å se dette i budsjettet for neste år.