Hopp til hovedinnhold

Kompetente voksne

God kompetanse blant ansatte i skolen er nøkkelen til inkludering.

En ung kvinne smiler stort og holder en arm med knyttet neve opp i været. Hun har mørk hud, mørke øyne og svart hår som er satt opp i to "dotter"/buns. Hun har på seg en stripete t-skjorte i gul, rød og grønn. På armen som er opp i været har hun en liten tatovering. Midt i bildet står det i hvit skrift "Vi har drømmer og ambisjoner!" på en blå bakgrunn.

For å kunne gi alle inkluderende utdanning, må de som jobber i skolen ha god kompetanse på inkludering, tilrettelegging og spesialpedagogikk.

 

Dette mangler i stor grad i dag. Resultatet er at mange av oss ender opp med å bli stilt lave forventninger til, bli utestengt, eller ikke få den undervisningen vi har krav på. Altfor mange av oss mottar også spesialundervisning uten mål og mening, og den spesialpedagogiske kompetansen i skolen er for dårlig.

 

Derfor trengs det flere ansatte i skolen som har kompetanse på tilrettelegging og inkludering. Da kan vi bruke energien vår på å lære, utvikle oss og være med venner.

 

Vi vet at god spesialundervisning virker! Derfor må gjøres et løft for den spesialpedagogiske kompetansen i skolen. Ved å satse på inkluderende spesialundervisning, vil alle kunne få det faglige utbyttet de har rett på og trives bedre på skolen.

 

Vi trenger skoleansatte som ser oss, tror på oss, og stiller forventninger. Vi har drømmer og ambisjoner!

"Det var veldig drastisk overgang fra ungdomsskolen til videregående. På videregående forstod de meg plutselig så godt. Det var som om alt var forklart på et sølvfat til dem."

Nikita, 17 år

Dette kan du gjøre som ansatt i skolen:

  • Sørg for at skolen har tilstrekkelig kompetanse på inkludering, tilrettelegging og spesialpedagogikk
  • Inkluder som hovedregel alle elever i ordinær undervisning
  • Pass på at all undervisning planlegges og gjennomføres av fagpersonell med pedagogisk kompetanse, og ikke av assistenter
  • Innhent kompetanse fra PP-tjenesten eller andre deler av kommunen om det trengs

Unge funksjonshemmede mener at:

  • Spesialundervisning må utformes og gis av kvalifisert undervisningspersonell, ikke ufaglærte assistenter
  • Kompetanse på inkludering, tilrettelegging og spesialpedagogikk må inn i lærerutdanningen
  • Alle skoler i landet må ha en skolehelsetjeneste som er tilgjengelig for elevene i hele skoletiden
  • Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) må styrkes med flere ressurser
  • Den spesialiserte kompetansen som fins i Statped må gjøres mer tilgjengelig, ikke fragmenteres