Styreleder Camilla Lyngen står på gaten og ser alvorlig ut. Foto.

Styreleder Camilla Lyngen. Foto: Markus Søgård.

Stå opp mot hatprat

Unge funksjonshemmede tar avstand fra hatprat, hatretorikk og mobbing.

Publisert 14. november 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Under Unge funksjonshemmedes generalforsamling tok organisasjonen et tydelig standpunkt mot hatprat.

– Hatefulle ytringer kan ødelegge for grupper og enkeltpersoner. Vi vil at hatprat og mobbing skal tas tak i ved skoler og utdanningsinstitusjoner i Norge. Vi oppfordrer også våre medlemsorganisasjoner til å være bevisste på hatprat og ta stilling til det om det forekommer, sier styreleder i Unge funksjonshemmede, Camilla Lyngen.

Hatprat er ytringer som angriper personer eller grupper basert på deres kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsevne, seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Hatprat kan ta form som tekster, ord, bilder og symboler, samt fysiske gester, muntlig eller skriftlig, både av og på nett.

– Dette er et tydelig signal fra Unge funksjonshemmede om at hatprat, hatretorikk og mobbing ikke er akseptabelt, sier Lyngen.

Under saken kan du laste ned hele uttalelsen.