Hopp til hovedinnhold

Om prosjektet

Prosjektet Stå opp mot hatprat! (2019-2020) er støttet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Målet med prosjektet er å få økt kunnskap og bevissthet om hatprat og mobbing mot personer med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom i skolen, og redusere hatprat og mobbing av denne gruppen.

 

Prosjektet består av en rapport og et verktøy for å jobbe med inkludering av funksjonshemmede.

 

Vi setter fokus på noe som mange ikke tror at skjer, og gir elever med funksjonsnedsettelser som opplever mobbing eller hatprat på skolen en stemme. Mange av de unge som deltok i undersøkelsen vår opplevde å ikke bli trodd da de varslet om mobbing, eller at skolene ikke gjorde noe for å forbedre situasjonene. Vi er nødt til å innse og ta på alvor at funksjonshemmede elever opplever mobbing og hatprat.

Hatytringer

Forskning viser at 1 av 3 personer med funksjonsnedsettelser blir utsatt for hatytringer

Rapporten

Rapporten Stå opp mot hatprat! undersøker hvordan mobbing og hatprat på skolen mot personer med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom kan se ut, og hvilke konsekvenser det kan ha. Vi har også undersøkt hvordan ungdomsskoler og videregående skoler jobber med mobbing og hatprat, og om det er fokus på elever med funksjonsnedsettelser i dette arbeidet.

 

Rapporten bygger på en spørreundersøkelse om unges erfaringer med skolemiljø og eksisterende litteratur og forskning på feltet. I tillegg har vi gjort intervjuer med unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom og ansatte ved ungdomsskoler og videregående skoler.

Kronisk inkludering

Rapporten viser at problematikk knyttet til mobbing og hatprat mot personer med funksjonsnedsettelser ofte går under radaren. På bakgrunn av rapporten har vi derfor laget verktøyet Kronisk inkludering som kan brukes for å jobbe med inkludering, og mot mobbing og hatprat i skolen. Verktøyet retter seg mot ansatte på ungdomsskoler og videregående.

Kronisk inkludering - verktøy for å jobbe med inkludering og mot mobbing og hatprat

Lær mer om verktøyet

Kontaktperson: