Hopp til hovedinnhold

For å lansere rapporten Stå opp mot hatprat! kjørte vi en mini-kampanje på sosiale medier som viser utfordringene mange unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom møter på skolen.

 

Se kampanjen under.

På en grønn tavle står det to kulepunkter i hvit skrift:
1. Mange i Norge tror at personer med funksjonsnedsettelser ikke utsettes for diskriminering og hatytringer. Det er flere som tror at menn og etnisk norske utsettes for mer omfattende hatytringer enn personer med nedsatt funksjonsevne.
2. 1 av 3 personer med funksjonsnedsettelser blir utsatt for hatytringer.
Hatprat er et eksempel på en krenkelse og kan ofte ses i sammenheng med andre krenkelser som mobbing, diskriminering og vold. Enkelte hatytringer kan være straffbare.
På en grønn tavle står det flere ord og setninger i hvit skrift. Ordene og setningene er: retard, Byrde for samfunnet, rar, svake, ekkel, mongo, krøpling, stygg, hemma, Du burde ikke hatt rett til å leve, Du er ikke verdt en dritt, Du burde ikke vært født, Du burde gå og dø, Hjelpesløse
Unge funksjonshemmedes rapport viser at dette er noen av kommentarene elever med funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom har fått høre på skolen. Dette er uakseptabelt. Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Nå må skolene ta dette på alvor!
På en grønn tavle står det 5 kulepunkter i hvit skrift med overskriften "Unge funksjonshemmedes undersøkelse viser at":
1. 90,22% svarte at de trodde de opplevde negative eller ubehagelige hendelser på grunn av funksjonsnedsettelsen sin.
2. 67,5% har opplevd at noen har oversett, utestengt eller baksnakket dem.
3. 62,16% har opplevd å bli gjort narr av eller ledd av.
4. 35,14% har opplevd å bli slått sparket, dyttet eller holdt fast.
5. 24,32% har opplevd at noen har fjernet ødelagt eller flyttet på hjelpemidlene deres mot sin vilje.
For elever med funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom kan skolen være en utfordring. Dette gjelder både de med synlige og usynlige diagnoser som ofte opplever utestengelse, vold, mobbing og hatprat på skolen.
På en grønn tavle står et sitat i hvit skrift. "Årene på barne- og ungdomsskolen var mange ganger et sant mareritt. Jeg gruet meg til å gå på skolen. På videregående var det bedre, men jeg var preget av tidligere år og var mye ensom. Jeg er glad jeg er ferdig med skolen."

Sitatet er fra en mann med nevrologisk skade/sykdom
Flere av de unge som deltok i undersøkelsen vår sa de har fått dårligere psykisk eller fysisk helse på grunn av mobbing på skolen. Vi vil at skolen skal være et sted for glede, nysgjerrighet og gi en mestringsfølelse for alle. Stå opp mot hatprat og mobbing!
På en grønn tavle står et sitat i hvit skrift. "Jeg føler at det var jeg som måtte ta opp kampen for å få ting rett og for å få mobbingen til å slutte. [...] Jeg var en av de elevene som faktisk sa ifra om mobbingen, men skolen gjorde ingenting."

Sitatet er fra en kvinne med nedsatt bevegelsesevne.
Vår undersøkelse viser at mange elever med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom hverken ble sett eller hørt av skolen, og de opplevde det som nytteløst å si ifra. Det er på tide at mobbing og hatprat mot elever med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom anerkjennes og blir tatt på alvor!