Ressurser

Unge funksjonshemmede har en rekke ressurser, som medlemsorganisasjoner og andre kan benytte seg av.

Ressurser

Prosjekter

Her får du oversikt over våre pågående prosjekter og du finner ressurser fra prosjektene.

Publikasjoner

Unge funksjonshemmede jobber med kunnskapsinnhenting og opplysning. Vi gir jevnlig ut politiske utredninger, håndbøker og brosjyrer om likestilling og deltagelse for unge med funksjonshemninger og kronisk syke.

Filmer

Vi lager opplysnings- og kampanjefilmer. Ta kontakt dersom du ønsker å få tilsendt en av våre filmer.

Høringsarkiv

Her finner du høringssvar fra Unge funksjonshemmede.

Nyhetsarkiv

Her finner du nyheter fra Unge funksjonshemmede.

Arrangementer

På denne siden finner du alle våre arrangementer.

Kampanjer

Her finner du Unge funksjonshemmedes kampanjer og kampanjer vi støtter.