Ressurser

Unge funksjonshemmede har en rekke ressurser, som medlemsorganisasjoner og andre kan benytte seg av.

Ressurser

Kurs

Unge funksjonshemmede lager ulike kurs og verktøy, for organisasjoner, unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom, fagpersoner og andre.

Prosjekter

Her får du oversikt over våre pågående prosjekter og du finner ressurser fra prosjektene.

Publikasjoner

Unge funksjonshemmede jobber med kunnskapsinnhenting og opplysning. Vi gir jevnlig ut politiske utredninger, håndbøker og brosjyrer om likestilling og deltagelse for unge med funksjonshemninger og kronisk syke.

Filmer

Vi lager opplysnings- og kampanjefilmer. Ta kontakt dersom du ønsker å få tilsendt en av våre filmer.

Høringer og høringsarkiv

Her finner du pågående høringer og høringssvar fra Unge funksjonshemmede.

Nyhetsarkiv

Her finner du nyheter fra Unge funksjonshemmede.

Arrangementer

På denne siden finner du alle våre arrangementer.

Kampanjer

Her finner du Unge funksjonshemmedes kampanjer og kampanjer vi støtter.