Hopp til hovedinnhold
Likestilling

Til Maktens Korridorer

Til maktens korridorer

Mennesker med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom er underrepresentert i norsk politikk, til tross for at kravene til bredere representasjon av ulike diskriminerte grupper har økt i senere år. Det har vært lite søkelys på hvordan funksjonshemmede deltar i norsk politikk, og i hvilken grad deres deltakelse er tilrettelagt for. Vi har gjennomført en spørreundersøkelse for å finne ut av hvordan unge opplever tilrettelegging i de politiske partiene.

Vil du lære med om prosjektet "Til maktens korridorer"?

Les mer om prosjektet