Hopp til hovedinnhold

Ulik-prisen

Ulik-prisen er Unge funksjonshemmedes likestillingspris og deles ut fast på FNs internasjonale dag for funksjonshemmede, 3. desember.

 

Frem til 31. august kan du nominere kandidater til Ulik-prisen 2024. Det gjør du ved å fylle inn skjemaet under. 

Ulik-prisens formål

Ulik-prisens formål er å løfte frem og anerkjenne enkeltpersoner, organisasjoner eller grupper som har utmerket seg i sitt arbeid for å fremme økt likestilling blant unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Prisen skal fremheve innsatsen som gjøres for å skape et samfunn med økt inkludering, deltakelse og tilgjengelighet for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Gjennom å synliggjøre og feire deres innsats håper vi å inspirere andre til å følge deres eksempel og bidra til et mer likestilt samfunn for alle. 

 

Kandidater til Ulik-prisen bør oppfylle følgende kriterier: 

 

  • Har gjennom sitt engasjement skapt bevissthet om økt deltakelse og likestilling i samfunnet for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom  
  • Er et godt forbilde 
  • Har nådd bredt ut i sitt arbeid, både sosialt og geografisk 

Juryen for Ulik-prisen 2024

Ingvild Østli (juryleder) 

Ingrid Thunem

Irja-Susann Stormbækk 

Representant fra medlemsorganisasjon (TBD) 

Salamatu Kamara 

Morten Marius Skau 

Sine Schei

Sindre Rønning

Spørsmål rundt Ulik-prisen kan rettes mot: