Hopp til hovedinnhold
Likestilling
Skrevet av: Trude Telle

Ekspertutvalg anbefaler å ta funkis-konvensjonen inn i menneskerettsloven

Dette er et viktig steg for å sikre at funksjonshemmedes rettigheter blir fulgt i Norge, sier styreleder Ingrid Thunem.

Konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter inkorporering

Fra desember 2022 har et ekspertutvalg jobbet med å se på hvordan FNs konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter (funkis-konvensjonen) skal tas inn i norsk lov. Det betyr at utvalget skal vurdere hvordan konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter kan bli en del av det norske lovverket og hvilke endringer som eventuelt må gjøres for at dette skal være mulig. Utvalget fikk tydelige føringer på at de særskilt skulle vurdere å ta konvensjonen inn i menneskerettsloven.

 

Nå er konklusjonen klar

Flertallet i utvalget anbefaler at konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter tas inn i menneskerettsloven.

"Dette er en viktig delseier! At flertallet i ekspertutvalget er tydelige på at konvensjonen må tas inn i menneskerettsloven er utrolig bra og et avgjørende steg for å sikre at funksjonshemmedes menneskerettigheter likestilles med alle andre menneskerettigheter"

Ingrid Tunem

Unge funksjonshemmede har vært tydelige på at å ta konvensjonen inn i menneskerettsloven er det eneste alternativet. Funksjonshemmede og kronisk syke blir systematisk diskriminert i samfunnet, og funksjonshemmede og kronisk sykes menneskerettigheter må tas på alvor for å redusere diskrimineringen av gruppen. Det må skje gjennom lovverket. Det er derfor en viktig seier at et ekspertutvalg nå anerkjenner diskrimineringen funksjonshemmede og kronisk syke utsettes for, og at de mener å ta konvensjonen inn i menneskerettsloven er veien å gå.  

"Dette forplikter, og vi forventer nå en rask prosess videre. Å ta konvensjonen inn i menneskerettsloven burde jo ha skjedd i går, så vi forventer at ministeren er rask på ballen og får på plass dette før sommeren"

Ingrid Thunem