Hopp til hovedinnhold

Våre nettverk

Unge funksjonshemmede har flere nettverk for våre medlemsorganisasjoner.

Nettverk for tillitsvalgte

Nettverket er for tillitsvalgte i våre medlemsorganisasjoner. Nettverket er en arena for å bygge kompetanse, utveksle erfaringer og bli kjent med andre tillitsvalgte. Det avholdes 2-4 møter i året.  

Ansattnettverk

Nettverket er for ansatte i våre medlemsorganisasjoner. Nettverket er en arena for å utveksle erfaring og diskutere ulike problemstillinger som er viktige for funksjonshemmedes barne- og ungdomsorganisasjoner. Det avholdes 2-4 møter i året. 

Politisk nettverk

Nettverket er for ansatte og tillitsvalgte i våre medlemsorganisasjoner. I nettverket diskuteres aktuelle politiske saker. Målet er å få innspill fra våre medlemsorganisasjoner om hva som er viktig for deres grupper og at medlemsorganisasjonene enkelt skal få informasjon om innholdet i pågående politiske saker.  

 

Ønsker du å være med i en eller flere av våre nettverk? Ta kontakt med Ingvild Østli eller Siri Espe.