Hopp til hovedinnhold
Arbeid

Ufør og arbeidsdyktig – er det en mulighet?

En hvit stiplet sti fører opp til en klynge med fjelltopper. Bakken er orange og det er grønne områder bak fjellene og til venstre for stien.

Rapporten er basert på intervju med personer som mottar uføretrygd, NAV-ansatte og arbeidsgivere som har ansatt en eller flere delvis uføretrygdede personer. I tillegg bygger rapporten på tidligere utgitte rapporter og statistikk og informasjon fra NAV.

Kontaktperson