Hopp til hovedinnhold
Arbeid

Dobbelminoritet – dobbelt diskriminert?

Mønster med ulike geometriske former i gult, lilla og grønt.

Mange unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom tilhører flere minoriteter. I denne rapporten har vi samlet kunnskap om hva unge som er dobbelminoriteter forteller om diskriminering i arbeidslivet.

 

I rapporten har vi intervjuet og gjennomført en spørreundersøkelse for unge som både har en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom og som hører til andre minoritetsgrupper – som at man er skeiv, samisk, muslim, eller innvandrer.

 

Rapporten viser at det å tilhøre flere minoriteter kan gjøre at man er ekstra utsatt for diskriminering. Mange forteller om omfattende diskriminering i arbeidslivet, mot funksjonsevne, etnisitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet, religion, eller kombinasjoner av disse.

Kontaktperson