En ung kvinne i rullestol har en annen sittende på fanget mens de bruker en trusevibrator

En ung kvinne i rullestol har en annen på fanget mens de bruker trusevibrator.

Hva skal jeg si?

Unge funksjonshemmede har samarbeidet med Likestillingssenteret for å utvikle veiledere for formidling av seksualtekniske hjelpemidler.

«Hva skal jeg si?» prosjektet handler om å bidra til at flere personer med funksjonsnedsettelser får informasjon om og tilgang til seksualtekniske hjelpemidler. I prosjektet har vi undersøkt hvilke begrensninger og muligheter personer med funksjonsnedsettelser som har behov for seksualtekniske hjelpemidler møter. Målet er å sikre at alle har tilgang til en god seksuell helse.

Prosjektet er gjennomført i samarbeid mellom Unge funksjonshemmede og Likestillingssenteret, over to år i perioden 2019-2020. Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam. Som del av prosjektet har vi laget to veiledere. En er rettet mot unge som selv har en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom, og den andre rettet mot helsepersonell og andre som jobber med unge funksjonshemmede

Veilederen til helsepersonell gir råd om hvordan man kan veilede pasienter om seksualtekniske hjelpemidler. Den gir også en oppsummering av funn fra vårt prosjekt «Hva skal jeg si?» som har bestått av en spørreundersøkelse, individuelle intervju og fokusgruppeintervjuer med målgruppen. Veilederen til ungdom er en kortere versjon med hovedfokus på hvilke rettigheter man har og hvordan man får tak i seksualtekniske hjelpemidler. Hvis du opplever problemer med å navigere i PDFen har vi også laget et Word dokument med hovedinnholdet.

Last ned filene nederst på siden.

Det som hadde vært bra, hvis en hadde hatt noen av disse hjelpemidlene, da hadde en fått mer privatliv, at en kunne gjort ting mer selv. Mer selvstendig.

– Informant

Man snakker veldig mye om at vi skal oppleve noe, men noe av det beste med sex er jo å kunne bidra til nytelse for den andre også. Ikke bare oss selv.

– Informant

Jeg synes helsepersonell kan tilby de som har partnere å ta med partneren sin til en samtale, hvis de ønsker

– Informant

Hvis det bare hadde vært sånn: Ja, slynger kan jo selvfølgelig brukes til alt hvor man trenger å løfte opp kroppen og det inkluderer sex, da er kanskje de stroppene her bedre, eller den stillingen sånn her. At det hadde vært naturlig at noen hadde snakka sånn, så hadde det jo vært helt annerledes.

– Informant

Veileder for ungdom

Veileder for helsepersonell