Hopp til hovedinnhold
Seksualitet
Skrevet av: Nora Thunem

Seksualtekniske hjelpemidler: Hva skal jeg si?

En veileder for helsepersonell

I Norge har vi rett til å få hjelpemidler til seksuelle formål på lik linje som vi har rett til å få hjelpemidler til hjemmet, arbeid eller utdanning. Seksualtekniske hjelpemidler skal på samme måte som andre hjelpemidler kompensere for funksjonstap, eller bidra til å opprettholde og bevare funksjon. Likevel er det svært mange som ikke skaffer seg seksualtekniske hjelpemidler, selv om de har et behov. Årsakene kan være økonomi, skam, stigma, tabuer, flauhet eller manglende informasjon. I veilederen Hva skal jeg si? finner du informasjon om hva seksualtekniske hjelpemidler er, hvem som kan ha behov for dette, hvordan man kan snakke om dette, og hvordan ordningen til NAV fungerer.

En ung person i rullestol har en annen ung person på fanget mens de bruker trusevibrator med fjernkontroll. De sitter ansikt til ansikt og holder rundt hverandre.

Det er viktig at fastlegene vet at det går an å søke om å få seksualtekniske hjelpemidler dekt, 90% av dem vet ikke at ordningen eksisterer engang

Informant, NAVs ekspertgruppe

Om prosjektet

Hva skal jeg si? ble utviklet i samarbeid med Likestillingssenteret, i perioden 2019-2021 med støtte fra Stiftelsen Dam. 

 

Veilederen er basert på en spørreundersøkelse, intervju med ungdom med funksjonsnedsettelser, og gruppeintervju med helsepersonell og hjelpemiddelformidlere i NAV.

Jeg vil at legen likestiller meg med andre og tenker at selvfølgelig har denne pasienten også en seksualitet

Informant, ungdomsgruppe

En ung kvinne står i doggy på en seng foran en ung mann. Kvinnen har en bæresele under magen som mannen holder i for å løfte og stabilisere hennes hofteparti. De smiler.

Har du spørsmål om prosjektet?