Hopp til hovedinnhold
Utdanning

Veileder til folkehøyskolene

En gjeng med ungdom står foran en dør, og smiler og ler. Over døren står det "Folkehøgskole". Ungdommene har ulike kropper og kommer fra forskjellige kulturer. En har på seg hijab, en sitter i rullestol og en har en usynlig sykdom.

 

I 2019 i prosjektet "Folkehøyskolen - Et år for alle?" undersøkte Unge funksjonshemmede hvor tilgjengelig den norske folkehøyskolen er for elever med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer. Ungdom med funksjonsnedsettelser opplever å ha færre valgmuligheter enn andre som søker seg til folkehøyskole. Dette reiser spørsmål om hvilke elever folkehøyskolen ønsker å tiltrekke seg, hvilke midler de har til rådighet, hva slags kompetanse som foreligger samt hvem formålet om allmenndanning og folkeopplysning er tiltenkt. 

 

Til tross for dagens status, uttrykker ansatte i folkehøyskolesektoren et ønske om å skape et mer inkluderende tilbud, der alle unge kan delta, vurderes og utvikle seg på et likestilt grunnlag. Samtidig etterlyses det kunnskap og informasjon om hvordan dette kan gjøres. Veilederen retter seg mot ledere og ansatte i folkehøyskolesektoren, og gir tips og veiledning om hvordan man kan få til bedre inkludering av funksjonshemmede på folkehøyskolene.

Folkehøyskolen - Et år for alle?

Les mer om prosjektet

Kontaktperson