Hopp til hovedinnhold
To snirklete veier som krysser hverandre på midten. To blå skilt er plassert langs veiene. På det ene skiltet står det "Folkehøgskole" i svart tekst. Bakgrunnen er grønn.

 

Denne veilederen er rettet mot rådgivere i videregående skole eller andre som bistår elever i søknadsprosessen til folkehøyskolen. Vi har sett at mange ikke er klar over de mulighetene som finnes på folkehøyskolen og henviser elever med funksjonsnedsettelser til spesielt tilrettelagte linjer eller skoler hvor elever med funksjonsnedsettelser utgjør en betydelig del av skolens målgruppe. I veilederen opplyser vi om mangfoldet av muligheter og gir en pekepinn på hva en elev kan forvente på folkehøyskolen, med tanke på tilgjengelighet og tilrettelegging. Veilederen inneholder også tips til søknadsprosessen og henvisninger til støtteordninger.