Generalforsamling

Unge funksjonshemmede inviterer medlemsorganisasjonene til generalforsamling 4.-5. november på Scandic Lillestrøm.

Dato: 04.11.2023

Sted: Scandic Lillestrøm

Du kan melde deg på i skjemaet under, påmeldingsfristen er 15. september. Registrering lørdag 4. november åpner klokken 10:00 og generalforsamlingen starter klokken 10:30.

Sakspapirene sendes ut senest 30 dager før generalforsamlingen, og vil samtidig bli publisert her.

 

Hva er generalforsamling?

Generalforsamlingen behandler arbeidsprogrammet, prinsipprogrammet, vedtektene, uttalelser, innkomne saker, budsjett og kontingent. I tillegg velger generalforsamlingen styre, valgkomite og kontrollkomite.

5. september – frist for innsending av alle saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen. Sendes til post@ungefunksjonshemmede.no

5. september – frist for innsending av forslag til vedtektsendringer (inkl. begrunnelse). Sendes til post@ungefunksjonshemmede.no

15. september – frist for nominering av kandidater til valgkomiteen. Sendes til post@ungefunksjonshemmede.no

30. september – frist for nominering av kandidater til styret og kontrollkomite. Sendes til Line Skåtøy, leder av valgkomiteen på e-post line@ungefunksjonshemmede.no

Informasjon om sted, påmelding og annet kommer – for nå er det bare å holde av datoen!