Åtte personer står med ryggen til kamera med armene rundt hverandres skuldre. Det er styret i Unge funksjonshemmede. På bildet står teksten «Vil du bli vår nye generalsekretær?». Foto.

Vil du bli vår nye generalsekretær? Vi søker deg som vil delta i arbeidet for full likestilling for ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Foto: Åsmund Holien Mo.

Vil du bli vår nye generalsekretær?

Ønsker du å være en del av en inkluderende organisasjon som jobber for full samfunnsmessig likestilling for ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom?

Publisert 21. september 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Vi søker deg som har motivasjon til å jobbe med relevante samfunnsspørsmål knyttet til ungdom og unge voksnes rettigheter og diskriminering, og ønsker å ta del i det viktige arbeidet.

Unge funksjonshemmede er paraplyorganisasjonen for funksjonshemmedes ungdomsorganisasjoner i Norge, og søker nå ny generalsekretær.

Les stillingsannonsen og søk på stillingen på Finn.no.

Arbeidsoppgaver

Generalsekretæren er daglig leder, og vil ha personalansvar for de ansatte i organisasjonen, som per i dag er sju trivelige medarbeidere. Som generalsekretær skal man sørge for at de ansatte får god opplæring, og legge til rette for et god arbeidsmiljø. I dette ligger det også at man skal sørge for at de ansatte kvalitetsmessig og kapasitetsmessig kan løse de oppgavene som skal utføres.

Generalsekretæren har det overordnede ansvar for at målene i strategier og handlingsplaner blir nådd. Man vil også ha overordnet ansvar for organisasjonens økonomi i samarbeid med organisasjons- og økonomisjef, i tillegg til ansvar for oppfølging av prosjekter og interessepolitisk arbeid.

Generalsekretæren vil være bindeleddet mellom styret og sekretariatet. Man er ansvarlig for å følge opp styrets vedtak i tråd med vedtekter og handlingsplaner. Som styrets sekretær vil generalsekretæren ha ansvar for å forberede og delta i styrets møter, fremme saker for styret og innstille saker til arbeidsutvalget.

Unge funksjonshemmede jobber for likestilling på alle samfunnsområder. Vi jobber med politikk, kunnskapsinnsamling og opplysning, og støtte til medlemsorganisasjonene. Interessepolitisk arbeid vil utgjøre en sentral del av stillingen. Man vil være organisasjonens representant utad, både nasjonalt og internasjonalt. Du må være forberedt på å representere organisasjonen i ulike medier og kanaler, som f.eks. i debatter, intervjuer og utvalg.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Ledererfaring og erfaring med personalansvar er ønskelig
 • Høyere utdannelse på masternivå (særlig relevant erfaring kan kompensere)
 • Relevant organisasjonserfaring, eksempelvis fra ungdoms- eller brukerorganisasjon
 • Erfaring fra prosjektbasert arbeid, og kjennskap til samfunnsvitenskapelig metode er en fordel
 • Økonomisk forståelse og innsikt
 • Du har kjennskap til det politiske systemet i Norge, erfaring med politisk påvirkning og er god til å bygge nettverk.
 • Du har gjerne kjennskap til og forståelse for målgruppa til Unge funksjonshemmede

Personlige egenskaper

 • Du er en inkluderende leder med tillit til dine medarbeidere
 • Du har kjennskap til og god forståelse for rollen som generalsekretær med ansvar for både administrasjon og politikk
 • Evne å arbeide strukturert og målrettet
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, både muntlig og skriftlig
 • Du er initiativrik og har engasjement for saken
 • Fleksibel og liker varierte arbeidsdager
 • Har et godt nettverk

Vi tilbyr

 • Spennende oppgaver i en organisasjon der mennesker er i fokus
 • Mulighet til å bidra til samfunnsmessig likestilling av ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom.
 • Et sterkt fagmiljø i en fleksibel og dynamisk organisasjon
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Arbeidslokaler i Oslo sentrum

Avsluttende tekst

Unge funksjonshemmede er en IA-virksomhet, og vil tilrettelegge arbeidssituasjonen for søkere med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Unge funksjonshemmede ønsker mangfold i sekretariatet, og alle som er kvalifisert oppfordres til å søke.

Stillingen er en 100 % treårig åremålsstilling, med mulighet for forlengelse. Lønnsinnplassering er på tilsvarende lønnstrinn 56-60 etter Statens lønnsregulativ som tilsvarer kr. 488 500 – 524 200.

For spørsmål rundt stillingen ta kontakt med Ida Opaker, rådgiver Search & Selection, på telefon 94 22 41 52 eller mail ida.opaker@personalhuset-sg.com.

Om arbeidsgiveren

Unge funksjonshemmede er en paraplyorganisasjon for 36 organisasjoner og grupperinger av ungdom med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom. Til sammen har disse over 25 000 medlemmer.

Vårt formål er å sikre deltakelse og samfunnsmessig likestilling for unge mellom 12 og 36 år med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Unge funksjonshemmede jobber mot diskriminering og for universell utforming på alle samfunnsområder.

Unge funksjonshemmede er en demokratisk og selvstendig organisasjon, med eget styre, regnskap og vedtekter. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig.