Personer står i en gruppe. Foto.

Nå kan medlemsorganisasjonene nominere kandidater til komiteene for arbeids-og prinsipprogram. Foto: Åsmund Holien Mo.

Kommunikasjonsrådgiver/ prosjektmedarbeider

Vi er på jakt etter vår nye kommunikasjonsrådgiver i en fast 100 % stilling med ansettelse og oppstart snarest.

Publisert 20. mars 2019

Skrevet av Tora Hope

Vi tilrettelegger arbeidsvilkårene og arbeidsplassen for deg som har nedsatt funksjonsevne, og oppfordrer deg til å søke!

Arbeidsoppgaver

 • Som kommunikasjonsrådgiver hos Unge funksjonshemmede skal du jobbe med informasjons- og mediearbeid.
 • Du vil koordinere langsiktig kommunikasjonsplanlegging og profilering av Unge funksjonshemmede, og ha ansvar for løpende mediekontakt.
 • Redaktøransvar og journalistisk arbeid i våre egne informasjonskanaler, herunder sosiale medium, inngår i stillingen.
 • Du blir også prosjektmedarbeider for enkelte av Unge funksjonshemmedes faglige prosjekter knyttet til arbeids-, utdannings-, velferds- eller helsefeltet. Dette innebærer å assistere prosjektlederne når det trengs, i tillegg til å ha hovedansvaret for lansering av prosjekter, og lignende. Sekretariatet er lite, og du vil ha tett dialog med kolleger som er prosjektansvarlige.
 • Stillingen innebærer et nært samarbeid med generalsekretær og styret.

Kvalifikasjoner

 • Vi søker deg som har journalistisk kompetanse og nettverk, erfaring fra informasjonsarbeid og god politisk teft.
 • Du skriver godt, har god kjennskap til nettpublisering og bevisst bruk av sosiale medier.
 • Vi tror du har stor evne til nettverksbygging, og er en god støttespiller for dine kolleger i det daglige arbeidet.
 • Du har høyere utdanning og dokumentert erfaring med informasjonsinnhenting og -formidling, samt med å styre prosjekter eller prosesser.
 • God kjennskap til, og praktisk erfaring med, grafisk design er et pluss.
 • Bakgrunn fra frivillig sektor eller arbeidslivs-, utdannings-, helse, velferdsfeltet er en fordel, men ikke et krav.
 • Organisasjonserfaring er et pluss.

Egenskaper

 • Du er selvstendig og selvgående, men samtidig en god samarbeidspartner for dine kolleger i det daglige arbeidet.
 • Vi er overbevist om at tidligere ledere beskriver deg som engasjert, nøyaktig og pålitelig.
 • Som en av 10 ansatte tror vi du går inn for å være en lagspiller og bidra positivt til kontormiljøet.

Vi kan tilby deg

 • sjansen til å videreutvikle Unge funksjonshemmedes kommunikasjonsarbeid
 • en jobb med mening
 • unge, engasjerte og dyktige kolleger
 • et arbeidsmiljø tett på samfunnsdebatten
 • kontakt med sentrale miljøer og ledere på arbeids-, velferds- og helsefeltet
 • fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og opptjeningsfri avspasering i påske- og juleukene
 • sentrale, tilgjengelige og tidsriktige arbeidslokaler i Oslo sentrum
 • fleksibel arbeidstid og trening i arbeidstida
 • lønnsinnplassering tilsvarende lønnstrinn 46–49 i statens regulativ, avhengig av utdanningsbakgrunn.

Unge funksjonshemmede er IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med nedsatt funksjonsevne. Unge funksjonshemmede ønsker mangfold i sekretariatet, og alle som er kvalifisert oppfordres til å søke.

Søknadsfrist og søkemåte

Send søknad på maks én A4-side og din CV til post@ungefunksjonshemmede.no, senest 5.april 2019. Skriv “Søknad, kommunikasjonsrådgiver” i emnefeltet.

Kontaktinformasjon

Vil du vite mer om stillinga og om Unge funksjonshemmede, eller om hvordan vi kan tilrettelegge for søkere med nedsatt funksjonsevne eller spesielle behov?

Ta kontakt med generalsekretær Leif-Ove Hansen på mobil 47291805.

Spørsmål om stillingens arbeidsoppgaver kan også rettes til kommunikasjonsrådgiver Tora Hope på 91 34 23 52.

Se også ungfunk.no for mer informasjon.