Tre figurer som representerer ulike funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Grafikk.

Vi søker forskningssamarbeid

Vi søker samarbeid med forskere som vil belyse utfordringer unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom møter.

Publisert 1. februar 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Vi søker samarbeid med forskningsmiljøer som kan gjennomføre forskning av høy kvalitet på spørsmål som er relevante for våre medlemsorganisasjoner.

Unge funksjonshemmede vektlegger forskning som tar brukermedvirkning på alvor. Vi diskuterer gjerne mulighet for samarbeid om prosjekter som svarer til våre prioriteringer.

Unge funksjonshemmede er godkjent søkerorganisasjon hos ExtraStiftelsen. Stiftelsen støtter helseforskning som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse. Neste søknadsfrist er 1. juni 2018.

Vi søker samarbeid om problemstillinger som er viktige for å sikre likestilling og deltagelse, innen utdanning, arbeidsliv, ungdomshelse, seksualitet og levekår. Vi er særskilt opptatt av brukerperspektivet, og hvordan dette kan være med å påvirke utformingen av offentlige tjenester.

Vi ser for eksempel behov for kunnskap som kan bidra til at flere fullfører videregående skole og tar høyere utdanning. Forskningssamarbeid som belyser faglig og sosial inkludering i skolen kan være interessante for oss. Innen ungdomshelse er vi særlig opptatt av å belyse overgang fra barn til voksen i helsevesenet eller samordning mellom tjenester.

Vi ser også behov for kunnskapsbygging om seksuell helse og funksjonsnedsettelser, for eksempel om tilgang på seksualtekniske hjelpemidler for ulike grupper. Det er i tillegg behov for forskning som belyser sammenhenger mellom ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdoms livssituasjon, mestring og psykisk helse. Det er også behov for forskning på levekårene til funksjonshemmede med etnisk minoritetsbakgrunn.

Vi tar gjerne imot forslag om samarbeid om disse eller andre temaer, og ser frem til å høre fra dere.

Kontakt

Bilde av ansatt. Foto.

Mads Johansson

Økonomi- og organisasjonssjef

979 56 116