Portrett av Eivind Digranes. Foto.

Eivind Digranes leder det nye prosjektet «Stå opp mot hatprat!». Han vil komme i kontakt med deg som ønsker å bidra i prosjektet.

Vi søker deg som vil stå opp mot mobbing og hatprat i skolen

Vi søker informanter, lærere og skoler, og samarbeidspartnere til prosjekt som skal skape en mer inkluderende skole.

Publisert 21. februar 2019

Skrevet av Unge funksjonshemmede

  • Er du mellom 18-35 år?
  • Har du en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom?
  • Har du blitt mobbet, møtt krenkelser eller hatt andre ubehagelige opplevelser når du gikk på ungdomsskolen eller videregående?

Da vil vi gjerne ha kontakt med deg.

Hvorfor trenger vi deg til intervju?

Unge funksjonshemmede har nylig startet opp et toårig prosjekt om mobbing og hatprat i skolen.

Prosjektet skal skape økt bevissthet om mobbing av funksjonshemmede elever, ved å samle inn personlige opplevelser og utarbeide et undervisningsopplegg for rektorer og lærere.

Vi vil gjerne lære av dine erfaringer fra skoletiden, og få innspill til spørsmål vi burde stille skoler når vi skal intervjue dem.

Vi er interessert i å høre om hvilke ubehagelige eller krenkende opplevelser du hadde når du gikk på skolen? Hvordan reagerte læreren? Hvilke konsekvenser har det hatt for deg? Hva kan lærere gjøre for å skape et godt skolemiljø, uavhengig av funksjonsevne?

Praktisk om intervjuet

Intervjuet vil foregå som en samtale mellom deg og en fra Unge funksjonshemmede, der vi snakker om ulike temaer knyttet til hvordan du opplevde skoletiden som ung med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse.

Vi er interessert i alt fra personlige opplevelser til dine generelle refleksjoner rundt temaet.

Svarene dine vil bli brukt i en rapport som blir utgitt i 2020.

All informasjon som kommer frem i intervjuene vil bli anonymisert. Du forteller bare om det du selv er komfortabel med å dele.

Hvis du kunne tenke deg å dele dine erfaringer gjennom et intervju vil vi gjerne ha kontakt med deg.

Intervjuet vil ta rundt en og en halv time.

Påmeldingsfrist 30. april 2019.

Spørsmål og påmelding per telefon eller epost til Eivind Digranes på tlf: 476 60 707 eller e-post: eivind@ungefunksjonshemmede.no.

Ikke nøl med å videreformidle denne invitasjonen til andre som kan være interesserte.

Er du lærer eller skoleleder?

Som del av prosjektet ønsker vi å gjennomføre besøk på en rekke ulike skoler for å intervjue skoleledere og lærere. Vi vil derfor gjerne komme i kontakt med deg som jobber på en ungdomsskole eller videregående skole, og som er interessert i å stille opp på en samtale om tematikken.

Intervjuet vil blant annet handle om hvordan dere jobber med å skape et godt skolemiljø? Hvilke utfordringer møter dere på i arbeidet mot mobbing? Hvilke tiltak opplever dere at fungerer best, og hvilke fungerer mindre godt? I hvilken grad jobber dere med mobbing av funksjonshemmede elever? Hva trenger dere som skole av ressurser eller tiltak for å kunne styrke anti-mobbearbeidet deres?

Vi er interessert i å prate både med skoler som er bevisste på tematikken, og skoler som har et forbedringspotensiale.

Formålet med besøkene er å få frem erfaringer som andre skoler kan lære av i sin innsats mot mobbing. Dersom dere ønsker det, vil vi anonymisere all informasjon som kommer frem i intervjuene.

Vil du samarbeide med oss?

Vi vil gjerne komme i kontakt med alle som er interessert i å samarbeide med oss i kampen mot mobbing. Kanskje du jobber i en organisasjon som jobber for en mer inkluderende skole? Eller en kommune eller offentlig virksomhet som ønsker å bli bedre på å bekjempe mobbing? Eller kanskje du forsker på tematikken?

Ta kontakt med vår prosjektleder Eivind Digranes på kontaktinformasjonen under.

Les mer om prosjektet Stå opp mot hatprat her.

Kontakt