Tre figurer som representerer ulike funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Grafikk.

Vi lager verktøy om likepersonsarbeid for ungdom

Unge funksjonshemmede har startet opp et prosjekt om likepersonsarbeid, som vil bli en digital håndbok og kurs for våre medlemsorganisasjoner.

Publisert 26. september 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede

I prosjektet «Vi vet hvor skoen trykker» skal Unge funksjonshemmede bidra til å utvikle likepersonstilbud rettet mot ungdom i våre medlemsorganisasjoner.

I prosjektet skal vi:

  • Styrke likepersonsarbeidet rettet mot ungdom i Norge, ved å lage en digital håndbok som er tilgjengelig for alle
  • Stimulere til at et flertall av Unge funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner skal kunne tilby sine medlemmer et likepersontilbud tilpasset ungdom
  • Styrke samarbeid og erfaringsutveksling på likepersonfeltet mellom Unge funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner for å utvikle et tilbud organisasjonene kan ha nytte av, vi vil gjerne involvere medlemsorganisasjonene så mye som mulig i arbeidet.

Unge funksjonshemmede har sendt ut en spørreundersøkelse til alle medlemsorganisasjonene, som vi håper dere ønsker å svare på.

Ta gjerne kontakt med prosjektleder Cecilie Haga, dersom du har spørsmål eller ønsker å bidra i prosjektet.

Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen.

Prosjektets side

Vi vet hvor skoen trykker

I Vi vet hvor skoen trykker har vi utviklet en håndbok om likepersonsarbeid for ungdom. Håndboken er et verktøy for organisasjoner for funksjonshemmet og kronisk syk ungdom.