En kvinne med lyst hår og blomstrete kjole står på en talerstol. Foto

– Som frivillig lærer jeg utrolig mye, møter utrolig mange fantastiske mennesker og får oppleve ting jeg aldri ville opplevd uten å være frivillig, sier styreleder Camilla Lyngen.

Unge funksjonshemmede reagerer sterkt på forslag om å fjerne retten til spesialundervisning

– Vi kommer til å kjempe mot forslaget, sier styreleder Camilla Lyngen i en pressemelding.

Publisert 4. april 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

I dag mottok kunnskapsminister Jan Tore Sanner ekspertgruppens rapport om tilbudet til barn og unge med behov for særskilt tilrettegging i barnehage og skole.

Ekspertutvalget foreslår dramatiske endringer i dagens systemet. Blant anbefalingene er å fjerne den lovfestede retten til spesialundervisning.

– Det er en misforståelse at å fjerne rettigheten til spesialundervisning vil gi elever med nedsatt funksjonsevne bedre undervisning.  Det vil være et feilsteg av regjeringen å følge utvalgets anbefaling. Elever med nedsatt funksjonsevne trenger at kvaliteten på spesialundervisningen heves, og at skolen får sterkere insentiver for å følge loven, sier styreleder i Unge funksjonshemmede Camilla Lyngen i en pressemelding.

Utvalget peker på en rekke utfordringer ved dagens spesialundervisning. Unge funksjonshemmede er enige i utvalgets beskrivelse av virkeligheten. Vi har lenge advart om at denne elevgruppen ikke får oppfylt sine rettigheter.

Vi støtter utvalgets forslag om å sikre lærere økt kompetanse, og at elever med behov for særskilt tilrettelegging skal ha rett til lærere med godkjent pedagogisk utdannelse.

– Dette er gode tiltak, som kan bidra til å oppfylle retten til spesialundervisning. Elevens rettighet til god spesialundervisning må nemlig styrkes, ikke svekkes. Forslaget om fjerne rettigheten til spesialundervisning vil få alvorlige konsekvenser. Å kjempe mot dette blir en av våre hovedsaker fremover, sier Lyngen.