En mann og en kvinne sitter ved et bordt og snakker sammen. På bordet ligger dokumenter og kaffikopper. Foto.

Bilde fra workshop under generalforsamlingen 2017, der Nikolai Raabye Haugen og Angelica Bråthen var blant deltakerne. Nå søker Unge funksjonshemmede kandidater til prinsipp- og arbeidsprogramkomiteen. Foto: Tora Hope

Unik sjanse til å påvirke vår politikk

Medlemsorganisasjonene kan nominere kandidater til prinsipp- og arbeidsprogramkomiteen.

Publisert 24. januar 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede søker to medlemmer til prinsipp- og arbeidsprogramkomiteen for 2018.

Deltakerne får en unik mulighet til å påvirke paraplyens arbeidsområder i neste periode, og gjøre et viktig arbeid for organisasjonen.

Komiteen skal gjennomgå Unge funksjonshemmedes arbeids- og prinsipprogram. I år skal komiteen utarbeide nytt arbeidsprogram, i tillegg til å foreslå eventuelle endringer av gjeldende prinsipprogram.

Komiteens forslag blir behandlet av generalforsamlingen 2018.

I tillegg til to medlemmer fra medlemsorganisasjonene, vil komiteen bestå av tre av Unge funksjonshemmedes styremedlemmer. Generalsekretær Synne Lerhol er sekretær for komiteen.

Komiteen vil ha noen fysiske møter og dialog på epost. Det kreves ingen forkunnskaper fra lignende arbeid, og vi inviterer til en lærerik opplevelse for deltakerne.

Send din nominasjon til organisasjons- og økonomisjef Mads Johansson innen 28. mars 2018.

Fakta

Prinsipprogrammet er medlemsorganisasjonens overordnede syn på hvordan vi kan oppnå full deltakelse og likestilling for ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Programmet beskriver Unge funksjonshemmede standpunkter på områder som er relevante for å oppnå målet.

Arbeidsprogrammet uttrykker medlemsorganisasjonenes felles politiske og organisatoriske prioriteringer.

Kontakt

Bilde av ansatt. Foto.

Mads Johansson

Økonomi- og organisasjonssjef

979 56 116