Figur sitter ved en skrivepult og skriver på en datamaskin. Grafikk.

Figur sitter ved en skrivepult og skriver på en laptop. Grafikk.

Unge med funksjonsnedsettelsers tilknytning til arbeidsmarkedet

Fafo skal sammen med Unge funksjonshemmede og NHO Arbeid & Inkludering kartlegge arbeidsmarkedstiltak under korona-krisen.

Publisert 6. mai 2020

Skrevet av Isabel Kongsgaard

Vi har blitt tildelt midler fra Stiftelsen Dams Ekstraprogram i forbindelse med koronapandemien.

Før korona-krisen var det flere unge med funksjonsnedsettelser som deltok i arbeidstiltak hos ulike arbeids- og inkluderingsbedrifter. Grunnet situasjon fikk bedriftene kort varsel om å overføre alle brukerne til digitale tiltak.

Prosjektets mål er å kartlegge erfaringene bedriftene har hatt ved å bytte til digitale tiltak og hvor vidt dette har vært vellykket for de som bruker tiltaket.

Forskningsinstituttet Fafo vil gjennomført intervju i juni 2020 med veiledere i arbeids- og inkluderingsbedrifter samt unge funksjonshemmede som har deltatt i digitale tiltak under korona-krisen.

Fafo vil skrive et notat basert på undersøkelsen og en vitenskapelig artikkel innen årsskiftet. NHO-bransjeforeningen Arbeid & Inkludering vil sammen med Unge funksjonshemmede dele funnene i sine kanaler.

– Vi har over tid sett at arbeidsledigheten blant unge personer med funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom har vært langt høyere enn for andre grupper. Arbeids- og inkluderingsbedrifter er derfor et svært viktig tiltak som hjelper dem med å utvikle kunnskap, ferdigheter og, ikke minst, gir dem en mestringsfølelse. Nå som alt foregår digitalt blir det spennende å se hvor god løsningen er og hva vi kan ta videre for å styrke tilbudet, sier generalsekretær i Unge funksjonshemmede Leif-Ove Hansen.

For å lese mer om prosjektet besøk nettsidene til Fafo og Arbeid & Inkludering.