Bilde av utstyr satt opp for en digital generalforsamling

Bilde av utstyr satt opp for en digital generalforsamling

Unge funksjonshemmedes styre for 2022 – 2023

Vi presenterer Unge funksjonshemmedes styre, kontrollkomité og valgkomité for 2022-2023.

Publisert 2. november 2021

Skrevet av Isabel Kongsgaard

Under generalforsamling 30. – 31. Oktober 2021 valgte medlemsorganisasjonene et nytt styre i Unge funksjonshemmede. Styret gjelder fra 1. januar 2022 og består av følgende medlemmer: 

 • Leder: Ingrid Thunem fra Foreningen for Muskelsyke Ungdom (FFMU) 
 • Første nestleder: Elena Dahl Founta fra Mental Helse Ungdom 
 • Andre nestleder: Nikolai Raabye Haugen fra Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Barn og Ungdom (LNTBU) 
 • Styremedlem: Marianne Kufaas Sæterhaug fra Dysleksi Ungdom 
 • Styremedlem: Emilie Duane Nordskog fra Personskadeforbundet 
 • Styremedlem: Benedikte-Marie Lio fra Mental Helse Ungdom 
 • Styremedlem: Asgeir Fagerli Langberg fra Ung Kreft 
 • Første varamedlem: Guro Helene Sørdalen fra Norges Blindeforbunds Ungdom (NBFU) 

 

Andre verv 

Generalforsamlingen valgte også valgkomité og kontrollkomité for perioden 2022-2023:

Kontrollkomité 

 • Medlem: Vebjørn Leite Olsen fra Mental Helse Ungdom 

Valgkomité 

 • Leder: Line Skåtøy fra Voksne med medfødt hjertefeil (VMH) 
 • Medlem: Daniel Lie fra Dysleksi Ungdom  
 • Varamedlem: Bjørn Peter Sandmo fra Ungdiabetes