Ni kvinner og menn står rundt et banner for Unge funksjonshemmede og jubler. Foto.

Her er gjengen som skal styre Unge funksjonshemmede i 2017.

Her er Unge funksjonshemmedes nye styre

Camilla Lyngen fortsetter som styreleder for Unge funksjonshemmede, mens Bjørn Peter Sandmo blir ny nestleder.

Publisert 24. oktober 2016

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Camilla Lyngen skal lede Unge funksjonshemmede det neste året, med Bjørn Peter Sandmo som nestleder.  Det ble avgjort under Unge funksjonshemmedes generalforsamling 2016 22. – 23. oktober.

– Jeg takker for tilliten og gleder meg å fortsette det viktige arbeidet sammen med resten av styret! Vi har kommet ett lite steg på veien for deltagelse og samfunnsmessing likestilling for ungdom og unge voksne med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer. Vi har en lang vei å gå innenfor alle lag i samfunnet og jeg skal jobbe hardt for å komme noen steg nærmere målet det neste året, sier nyvalgt styreleder Camilla Lyngen.

Unge funksjonshemmedes nye styre:

Styreleder

Camilla Lyngen ble gjenvalgt som styreleder i 1 år.

Camilla har sittet tre år i styret i Unge funksjonshemmede – de to siste årene som leder. Hun representerer der Landsforeningen mot Fordøyelsessykdommer Ungdom. Camilla ønsker å fortsette som leder av Unge funksjonshemmede og videreføre det viktige arbeidet med ulike saksområder hos Unge funksjonshemmede. Hun er også opptatt av å knytte et tettere samarbeid med Unge funksjonshemmedes medlemsorganisasjoner.  Camilla er 22 år, kommer fra Levanger i Nord-Trøndelag og er nå bosatt i Oslo.

Nestleder

Bjørn Peter Sandmo ble valgt til nestleder for 2 år.

Bjørn Peter begynte sin politiske karriere i en alder av 14 år, og har siden da vært aktiv både på lokalt og regionalt nivå. Han er med i kommunestyret, nestleder i kontrollutvalget i Nord-Odal kommune og tillitsvalgt i Ungdiabetes og AUF. Han har vært tillitsvalgt i Ungdiabetes siden 2006, leder i fylkeslaget og har vært med i Ungdiabetes nasjonalt siden 2013.  Bjørn ønsker å være med å vise Unge Funksjonshemmede frem og vil bruke sin politiske og organisatoriske erfaring i paraplyens arbeid. Han er 23 år og bosatt på Sagstua.

Styremedlemmer 2 år:

Claudia Ursulesku ble valgt som styremedlem for 2 år.

Claudia har lang organisasjonserfaring fra både Norge og Romania. Hun har vært aktiv i politikken i syv år både som leder og nestleder av et politisk parti. Senere var hun var hun også med på å starte et parti. Mens hun studerte på Blindern var hun leder av FN-Studentforum. Nå jobber hun som organisasjonskonsulent i Norsk Epilepsiforbund Ungdom. Hun har utdannelse innen jus og statsvitenskap. Claudia ønsker å bidra med sin erfaring både fra frivilligheten og politikken til at Unge Funksjonshemmede skal nå enda lengre. Hun brenner for en aktiv organisasjon og for at minoritetsungdom skal finne sin plass i Unge Funksjonshemmede.

Hun er 28 år og bosatt i Oslo.

Martine Antonsen ble valgt som styremedlem for 2 år.

Martine kommer fra Mental Helse Ungdom og bor på Ås. Hun har bred organisasjonserfaring, og ønsker å bidra inn i styret med kunnskapen derfra. Hun brenner for psykisk helse, og er opptatt av at alle har en psykisk helse.

Styremedlemmer 1 år:

Martin Fredheim ble valgt som styremedlem for 1 år. Han har lang erfaring fra studentmiljøet i Trondheim, både fra studentpolitikken, som del av ledelsen til Studentparlamentet ved Høyskolen i Sør-Trøndelag på heltid og gjennom styreverv i StudiebyEN. Han var med i avdelingsstyret til Avdeling for sykepleierutdanningen, vært med i arbeidsgrupper, komiteer, utvalg og sentralstyret til Norsk Student Organisasjon. For tiden jobber han i Ung Kreft og det er Ung Kreft han representerer inn i styret.

Unge funksjonshemmedes betydning for likeverdig involvering av alle i samfunnsutviklingen kan neppe overdrives. Dette motiverer ham, og gir ham et ønske om å bruke sin kompetanse til å bidra til å føre Unge funksjonshemmede i riktig retning. Martin er 27 år og bor i Oslo.

Isabel Engan ble valgt som styremedlem for 1 år. Hun har organisasjonserfaring fra Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) der hun har vært nestleder og leder, og fra NBfUs regionale ledd. I tillegg har hun erfaring fra AUF. Isabel studerer i dag spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Isabel brenner for full samfunnsmessig likestilling og sosial inkludering. Hun ønsker å vise hvor lite som mange ganger skal til for å inkludere på en god måte. Hun er 26 år, kommer fra Spydeberg og bor i Oslo.

Kristin Slettvåg ble valgt til styremedlem for 1 år. Hun representerer Norsk forening for cystisk fibrose, hvor hun har vært aktiv siden 2008 og hvor hun er en del av foreningens ungdomsråd. Hun ønsker å bidra til at Unge Funksjonshemmede får utnyttet sine muligheter til å følge opp og påvirke den nasjonale strategien for ungdomshelse. I tillegg brenner Kristin for å fremme kunnskapen og perspektivene til unge med sjeldne funksjonshemminger. Kristin er 24 år og opprinnelig fra Averøy i Møre og Romsdal, men per i dag bosatt i Oslo hvor hun tar en mastergrad i kriminologi.

Varamedlemmer til styret

Judee Isabel Ihasee Bjørgan er valgt til førstevara. Judee brenner for likeverd og like muligheter. Per dags dato er hun blant annet medlem av LO Oslo og Akershus familie- og likestillingspolitisk utvalg, og hun har tidligere hatt diverse verv i flere organisasjoner. I flere år var hun ungdomsrepresentant i Nordland for Psoriasis- og eksemforbundet Ung.  Judee er ikke redd for å si hva hun mener og brenner for åpenhet rundt tabubelagte diagnoser. Hun er 24 år og studerer retorikk og språklig analyse ved Universitetet i Oslo.

Frode Kämpe er valgt som andre varamedlem i Unge funksjonshemmede og for tiden styrerepresentant i Mental Helse Ungdom. Frode representerer Mental Helse Ungdom hvor han har erfaring fra lokallagsarbeid i tillegg til å være medlem av sentralstyret. Frode ønsker å bidra til en bedre hverdag for unge med funksjonsnedsettelser og ønsker å være en pådriver for arbeidet med universell utforming. Frode er 31 år og bor i Oslo.