To personer former et hjerte med hendene. Foto.

En del unge med en funksjonsnedsettelse eller en kronisk sykdom kan oppleve det som vanskelig å leve ut og uttrykke sin seksualitet. Nå startet vi en kartlegging av det seksuelle helsetilbudet til unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Foto: Kristina Litvjak/Unsplash

Unge funksjonshemmede satser på sex som funker

Denne høsten kartlegger vi det seksuelle helsetilbudet til unge med funksjonsnedsettelser.

Publisert 30. august 2016

Skrevet av Unge funksjonshemmede

En del unge med en funksjonsnedsettelse eller en kronisk sykdom opplever det som vanskelig å leve ut og uttrykke sin seksualitet. Mange kan kjenne seg avseksualisert av samfunnet rundt, for eksempel i møte med helsevesenet.

Denne høsten starter Unge funksjonshemmede opp prosjektet Sex som funker. Der kartlegger vi eksisterende informasjon, tiltak og tjenester knyttet til seksualitet og funksjonshemming.

– Ungdom bør ha tilgang på nok kunnskap, helsetjenester og noen å snakke med om seksuell helse. Unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom har kanskje behov for tilrettelagt informasjon og oppfølging, men hva et slikt tilbud bør inneholde vet vi for lite om. Derfor skal prosjektet kartlegge og synliggjøre hva vi kan forbedre, forteller prosjektleder Anette Remme.

Vil utfordre tabuer rundt seksualitet

Prosjektet skal resultere i et e-læringsopplegg og annen informasjon til relevante aktører.

I tillegg vil vi utvikle informasjonsmateriell og kurs til våre medlemsorganisasjoner.

Først, høsten 2016, skal vi intervjue unge med nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdom, om deres opplevelse av egen seksualitet.

I tillegg vil vi kartlegge holdninger til funksjonshemmet ungdoms seksualitet i helsevesenet og i organisasjoner.

Prosjektleder for Sex som funker, Anette Remme, kommer til Unge funksjonshemmede fra en stilling i Redd barna. Hun er fra Lørenskog, har en samfunnsvitenskapelig mastergrad i bærekraftig utvikling fra UiO, og bakgrunn fra Studentene og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH), Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Sex og Politikk og Redd Barna.

Tidligere har hun blant annet jobbet med barn og unge, utdanning, likestilling, seksuelle rettigheter og helse.

– Jeg ville jobbe med Sex som funker fordi prosjektet handler om å retten til god helse, og om å utfordre tabuer rundt seksualitet. Det er et av flere områder som er viktig for å skape et likestilt og inkluderende samfunn. Alle skal ha mulighet til å nyte sin seksualitet åpent, kunne ha intime relasjoner, og eventuelt få egne barn, forteller Anette.

Alle må ha lik mulighet til å utforske sin seksualitet

Med Sex som funker vil Unge Funksjonshemmede bidra til at kunnskap om funksjonsnedsettelser og seksualitet blir kjent for relevante aktører. Det inkluderer både ungdom selv, organisasjoner, beslutningstakere og fagmiljøene.

Vi ønsker også å gjøre våre medlemsorganisasjoner bedre i stand til å jobbe for at unge med kroniske sykdommer eller funksjonsnedsettelser blir sett, hørt og at deres ekspertise blir tatt i bruk.

– Dette er et viktig prosjekt fordi alle har en seksuell helse, gjennom hele livet. Når vi er barn legges grunnlaget for å bli trygg på egen kropp og relasjoner til andre. I tenårene, ungdomstiden og overgangen til å bli voksen opplever vi endringer i kroppen og i forventningene fra omverden. Dette skjer uansett om man er kronisk syk eller ikke, sier Anette.

– Derfor må alle ha lik mulighet til å utforske sin seksualitet og fertilitet. Det er viktig for den enkelte å få et relevant helsetilbud, og det er viktig at vi som samfunn får bukt med tabuer rundt kropp og kjærlighet.