Person holder opp delegatskiltet for å stemme. Foto.

Delegatene stemmer under generalforsamlingen 2017.

Unge funksjonshemmede prioriterer utdanning

Generalforsamlingen setter utdanning på agendaen i Unge funksjonshemmedes interessepolitiske arbeid.

Publisert 5. november 2017

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Helgen 3. – 5. november gikk Unge funksjonshemmedes generalforsamling av stabelen.

Generalforsamlingen har drøftet og avgjort Unge funksjonshemmedes politiske prioriteringer for det kommende året, og valgt nytt styre.

Her finner du Unge funksjonshemmedes nye styre.

Utdanning løftes i 2018

Generalforsamlingen gjorde utdanning til høyeste prioritet i Unge funksjonshemmedes interessepolitiske arbeid for 2018. For personer med funksjonsnedsettelser eller kroniske sykdommer, er utdanning enda viktigere for å komme i jobb enn for andre grupper. Lavere utdanning peker seg ut som hovedårsaken til at personer med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer i liten grad får økt inntekt etter fylte 30 år, slik de fleste andre får. Mange opplever mangelfull tilrettelegging, og avslutter utdannelsen på grunn av det. Dette vil Unge funksjonshemmede gjøre noe med.

I tillegg skal Unge funksjonshemmede fortsette å prioritere arbeid med arbeidsliv og levekår, ungdomshelse og organisatoriske rammevilkår i 2018.

Helhetlig strategiplan og unge sjeldne

Unge funksjonshemmede skal i det kommende året blant annet prioritere arbeid med den helhetlige strategiplanen for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og følge opp revisjonen av IA-avtalens delmål 2.

Generalforsamlingen løftet dessuten arbeidet med unge sjeldne. Unge funksjonshemmede skal blant annet jobbe for å løfte ungdomsperspektiv i ny nasjonal strategi for sjeldne diagnoser.

Generalforsamlingen vedtok dessuten at Unge funksjonshemmede skal oppmuntre medlemsorganisasjonene til å søke samarbeid med andre minoritetsgrupper.

Unge funksjonshemmede står opp mot hatprat

Generalforsamlingen vedtok uttalelsen «Stå opp mot hatprat». Her slår organisasjonen ned på hatprat, hatretorikk og mobbing.