Personer på en scene i debatt, og mennesker i publikum foran. Foto.

Velkommen til våre debatter under Arendalsuka 2018. Vi setter søkelyset på spesialundervisning, ungt utenforskap og seksuell helse. Bildet er fra vårt arrangement om seksualitet i 2017.

Unge funksjonshemmede på Arendalsuka

Bli med på våre debatter om spesialundervisning, ungt utenforskap og seksuell helse under Arendalsuka 2018.

Publisert 3. august 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Arendalsuka er en årlig politisk møteplass, der aktører innen politikk, samfunns- og næringsliv møtes til debatt og utforming av politikk.

Skal du på Arendalsuka i år, håper vi du tar turen innom våre arrangementer om spesialundervisning, ungt utenforskap og seksuell helse.

Lokalene er tilgjengelige og arrangementene tolkes til tegnspråk.

Debatt: Unge løsninger på ungt utenforskap

Hvordan kan flere unge med funksjonsnedsettelser og kronisk syke delta i arbeidslivet?

Unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom står i langt større grad utenfor arbeidslivet enn andre. Myndighetene har startet en inkluderingsdugnad for å inkludere gruppen i arbeidslivet, men ofte glemmer de å spørre hva unge med funksjonsnedsettelser selv mener er gode løsninger.

Under Arendalsuka inviterer vi politikerne til å se utfordringene fra den unge jobbsøkerens perspektiv.

Deltakere:

 • Morten Bakke (H), statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet
 • Lise Christoffersen (Ap), stortingsrepresentant i Arbeids- og sosialkomiteen
 • Elisabeth Holen, fylkesdirektør i NAV Buskerud og medlem i regjeringens sysselsettingsutvalg
 • Martine Antonsen, landsleder i Mental Helse Ungdom
 • Lubna Mehdi, styreleder i Norges Døveforbunds Ungdom

Tid: Tirsdag 14. august kl. 09:00-10:00
Sted: No. 9 Kaffe- og platebar.

Debatten om arbeidsliv streames live til vår Facebook-side.

Les om Unge løsninger på ungt utenforskap

Debatt: Er det så farlig med retten til spesialundervisning, da?

Et ekspertutvalg foreslår å fjerne retten til spesialundervisning, til sterke protester fra Unge funksjonshemmede og andre organisasjoner.

Sammen med Elevorganisasjonen, inviterer vi politikerne som bestemmer til å debattere med representanter for barn og unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer.

Deltakere:

 • Agathe Waage, leder i Elevorganisasjonen
 • Adam Tumidajewicz, organisasjonssekretær i Dysleksi Ungdom
 • Janicke Sæther Olsen, jurist i Barneombudet
 • Marit Knutsdatter Strand (Sp), stortingsrepresentant i Utdannings- og forskningskomiteen
 • Roy Steffensen (Frp), stortingsrepresentant i Utdannings- og forskningskomiteen
 • Turid Kristensen (H), stortingsrepresentant i Utdannings- og forskningskomiteen
 • Martin Henriksen (Ap), stortingsrepresentant i Utdannings- og forskningskomiteen

Tid: Tirsdag 14. august kl. 18:15-19:15
Sted: No. 9 Kaffe- og platebar.

Debatten om spesialundervisning streames live til vår Facebook-side.

Les om Er det så farlig med retten til spesialundervisning, da?

Seminar om e-læringsverktøyet Sex som funker

Unge funksjonshemmede har samlet kunnskap om unge funksjonshemmedes seksuelle helse i rapporten Sex som funker – unges erfaringer med seksualitet og funksjonsevne. Rapporten viste at både helsepersonell, lærere og unge selv vegrer seg for å snakke om seksualitet og funksjonsevne.

Under Arendalsuka inviterer vi til seminar for å gi en smakebit på vårt nye e-læringsverktøy om seksuell helse, som skal lanseres høsten 2018.

Videoer og refleksjonsoppgaver fra e-læringsverktøyet vil bli presentert og du får mulighet til å gi innspill til hvilke profesjoner vi bør anbefale å ta et slikt nettkurs.

Seminaret arrangeres i samarbeid med Nasjonalt SRHR-nettverk.

Tid: Torsdag 16. august, fra kl. 13:00-14:00
Sted: Seksualitetens hus (Eureka-bygget i Arendal).

Les om seminar om e-læringsverktøyet Sex som funker