En kvinne står foran en forsamling. I bakgrunnen er det en powerpointpresentasjon. Foto.

Styreleder Camilla Lyngen åpnet generalforsamlingen 2016.

Dette skal Unge funksjonshemmede jobbe for i 2017

Unge funksjonshemmede fortsetter å prioritere arbeidsliv, utdanning og ungdomshelse.

Publisert 23. oktober 2016

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Unge funksjonshemmede fortsetter å prioritere arbeidsliv, utdanning og ungdomshelse. Det ble vedtatt under generalforsamlingen 2016, som gikk av stabelen 22. – 23. oktober på Scandic Airport Hotel på Gardermoen.

Med rundt 50 delegater hadde generalforsamlingen godt oppmøte. Generalforsamlingen vedtok nytt arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede, og slo fast at organisasjonen skal fortsette å prioritere arbeidsliv, utdanning og ungdomshelse.

Generalforsamlingen vedtok to tillegg til styrets forslag til nytt arbeidsprogram:

  • Det skal jobbes for at det fremdeles skal være mulig for saksbehandlere i NAV å utvise skjønn når vedtak om utdanning som arbeidsrettet tiltak skal fattes.
  • Det skal jobbes for at fortrinnsretten for funksjonshemmede for offentlig utlyste stillinger gjelder alle med en funksjonsnedsettelse. Dette inkluderer de som er i en 50 prosent stilling eller mer.

I tillegg til nytt arbeidsprogram, vedtok generalforsamlingen blant annet endringer i Unge funksjonshemmedes prinsipprogram og vedtekter. Protokollen fra generalforsamlingen og de oppdaterte styringsdokumentene vil blir publisert på nettsiden så snart de er klare.

Generalforsamlingen valgte også nytt styre.