Forside med silhuetter av mennesker og ordene LIKESTILLING og SPA

Skjermbilde av forsiden til NOU-Selvstyrt er velstyrt

Unge funksjonshemmede etterlyser mer klarhet om fremtidens BPA-ordning

Unge funksjonshemmede ønsker mer klarhet i utviklingen av BPA-ordningen etter splittelse i utvalget.

Publisert 16. desember 2021

Skrevet av Isabel Kongsgaard

I dag leverte BPA utvalget sin etterlengtede utredning NOU 2021: 11 Selvstyrt er velstyrt til Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Utvalget, som ble opprettet i 2019, hadde som oppdrag å gjennomgå og foreslå forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 

BPA utvalget har kommet med en rekke anbefalinger, blant annet å senke timegrensen fra 32/25 til 20 uker i uken, utrede heving av aldersgrensen og myke opp kravene for langvarig behov. For våre medlemsorganisasjoners målgrupper er det spesielt positivt at utvalget ønsker å utvide BPA til å gjelde for skole og høyere utdanning samt at det skal bli enklere å bevege seg over kommunegrenser.  

 

Et demokratisk problem 

Til tross for at utvalget åpner opp for at barn og unge skal få leve mer selvstendige liv, har det blitt en større splittelse blant medlemmene. Sonja Tobiassen (toppidrettsutøver), Sverre Fuglerud (Norges Blindeforbund), Tove Linnea Brandvik (SAFO) og Vibeke Marøy Melstrøm (ULOBA) tar dissens og har publisert Dissens til NOU 2021:11 Alternativt lovforslag til lov om BPA. 

De fire medlemmene har over lengre tid vært i dialog med organisasjoner og aktører på feltet og tatt med tilbakemeldinger til utvalget. Splittelsen har oppstått ettersom utvalgets anbefaling er at BPA lovreguleres i Helse- og omsorgsloven mens det alternative forslaget ønsker at BPA flyttes ut og blir regulert i en egen lov.  

Det er også et demokratisk problem at de resterende medlemmene i utvalget ikke har hørt på brukerstemmene til de som faktisk har erfaring med BPA. Som de skriver: “Utvalgets forslag sikrer ikke retten til selvbestemmelse, retten til å reise, retten til å studere eller retten til BPA uansett timebehov eller alder.” 

Helsepersonell må også kunne være assistenter

Unge funksjonshemmede er allikevel kritisk til et punkt i det alternativet forslaget. Slik vi forstår det vil fjerning av muligheten for å ha helsepersonell som en del av BPA-staben for hver enkelt gjøre at de som har komplekse medisinske behov ikke har rett til å få dette gjennom BPA-ordningen. Da blir alternativet hjemmesykepleie eller institusjonalisering, og en tilbakegang av likestillingen de har fått gjennom ordningen. Det kan vi ikke akseptere. 

– Unge funksjonshemmede har flere medlemsorganisasjoner der medlemmene har komplekse medisinske behov som gjør at de ønsker å benytte, eller i dag benytter, helsepersonell i sin BPA-ordning. Dette går ikke på bekostning av borgerstyring og likestilling, og BPA fungerer som et likestillingsverktøy. Mange helsefaglige oppgaver kan ivaretas ved opplæring av assistenter, men noen har også behov for eller ønsker at helsepersonell er en del av BPA-staben, sier generalsekretær Ingvild Østli. 

– Dette forslaget vil kunne medføre at disse mister deler av retten til BPA og blir overlatt til kommune-styrte ordninger. Vi er redd for at det vil føre til at denne gruppen får passive tjenester i eget hjem eller institusjonsplass som vil resultere i en reversering av den likestillingen de opplever i dag, sier forsetter Østli. 

 

Vi er også bekymret for at enkelte som har tilretteleggingsbehov, men som jobber i full stilling, må flyttes til institusjon. Da mister vi tilgang på en gruppe med stor arbeidskraft som ønsker å bidra til samfunnet og har vist at de allerede kan det med noen enkle tilpasninger i hverdagen. I stedet settes alle personer med funksjonsnedsettelse i en bås uten at man vurderer mangfoldet som eksisterer.  

Unge funksjonshemmede mener allikevel det er mye positivt i det alternative forslaget og håper BPA-utvalget vil vurdere punktene slik at vi får på plass en BPA-ordning som fører til reell likestilling. Fremover vil vi bruke tid på å gå gjennom NOUen og det alternativet forslaget. Vi kommer også til å samarbeide med medlemsorganisasjonene og andre parter.  

 

Ressurser: 

Forside med silhuetter av mennesker og ordene LIKESTILLING og SPA

Skjermbilde av forsiden til NOU-Selvstyrt er velstyrt

Unge funksjonshemmede etterlyser mer klarhet om fremtidens BPA-ordning

Unge funksjonshemmede ønsker mer klarhet i utviklingen av BPA-ordningen etter splittelse i utvalget.