Photo by Martin Sanchez on Unsplash

Photo by Martin Sanchez on Unsplash

Unge funksjonshemmede er bekymra!

Unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom blir sterkt rammet av den pågående korona-pandemien.

Publisert 26. mars 2020

Skrevet av Isabel Kongsgaard

Stenging av skoler, redusert hjelp og redusert helsetilbud påvirker unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom sterkere enn mange andre som ikke er avhengig av assistanse eller helsehjelp til daglig. 

Vi er særlig bekymret for situasjonen for elever med tilretteleggingsbehov. Selv om dette er en gruppe som skal bli ivaretatt i krisen, får vi flere signaler om at tilbudet ofte mangler og at foreldre står igjen med alt ansvar. Vi håper ikke de elevene som har størst tilretteleggingsbehov blir levnet igjen i denne krisen. 

Det vil også gjøres svært tøffe prioriteringer i helsevesenet fremover. Det er viktig at myndighetene sørger for at de mest kritiske helsetjenester for funksjonshemmede og kronisk syke ivaretas. Det må følgesrlig med på hvordan tiltakene går ut over helsetilbudet til gruppene vi representerer. Vi ser også eksempler på at unge må flytte hjem til sine foreldre og pårørende for å assistanse og daglig hjelp til helsestell. Det er også brister i BPA-ordningen for en del. De som for eksempel trenger fysioterapi, må også vente nå. Vi håper kommunene tar grep om situasjon for alle sine innbyggere.  

Det har også manglet en del informasjon i starten av de omveltende tiltakene som er satt i verk av myndighetene for hvordan de som er i risikogruppene skal forholde seg til krisenDet er positivt at Folkehelseinstituttet nå har kommet med egne råd til risikogruppene. Vi oppfordrer myndighetene å oppdatere og forbedre rådene fortløpende, og formidle dem til flere som kan ha nytte av informasjonen. 

For de fleste er nok ikke koronaviruset en trussel, men alle må være solidariske med de som er i risikogruppene å holde seg hjemme! Det er ikke bare eldre som er utsatt for viruset, men også mange unge med underliggende sykdommer. 

Har du noen erfaringer vi bør kjenne til om hvordan koronapandemien rammer ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom? Send oss gjerne en e-post post@ungefunksjonshemmede.no. 

 

Unge funksjonshemmede vil fortsette vårt arbeid på digitale plattformer denne våren og har nylig lansert rapporten  for prosjektet «Stå opp mot hatprat!».