En ungdom sitter mellom to stoler. På stolene sitter et barn og en eldre person. Grafikk.

Ungdom faller ofte mellom to stoler. Overgangen fra barn til voksen er en særskilt livssituasjon, og det må gjenspeiles i folkehelsemeldingen.

Ungdomshelse er folkehelse

Ungdomshelse må være sentralt i den nye folkehelsemeldingen.

Publisert 14. september 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Ungdomshelsestrategien må utgjøre en sentral del av den nye Folkehelsemeldingen.

Det er ett av innspillene Unge funksjonshemmede har sendt, etter at eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen har invitert innspill til ny stortingsmelding om folkehelse.

I tillegg mener vi blant annet at meldingen må:

  • ha konkrete tiltak for å sikre tilgjengelige og inkluderende fritidstilbud, slik at barn og unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom kan delta
  • bidra til å styrke skolehelsetjenesten og helsestasjoner for ungdom
  • inneholde forebyggende og helsefremmende tiltak innen seksuell helse
  • være inkluderende og bidra til å fremme mangfold
  • komme med konkrete tiltak for å bedre ungdoms psykiske helse og tilhørende tjenestetilbud

Les hele innspillet til folkehelsemeldingen fra Unge funksjonshemmede.