Bilde av noen av styremedlemmene

Tre verv ledige i Unge funksjonshemmede

Er du interessert i deltagelse og likestilling for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom? Vil du jobbe med politisk påvirkning for våre grupper? Da bør du stille til valg i styret.

Publisert 2. juli 2020

Skrevet av Isabel Kongsgaard

Som del av Unge funksjonshemmedes styre sørger du for at politikken og tiltakene generalforsamlingen har vedtatt blir gjennomført.

Under Ledermøtet 2020 er disse vervene på valg:

  • Nestleder
  • To styremedlemmer

Alle verv gjelder frem til 31.12.21. Fristen for å nominere kandidater er 31. august 2020.

Hvem kan stille til valg?

For å sitte i Unge funksjonshemmedes styre, må du være medlem i en av våre medlemsorganisasjoner. Medlemsorganisasjonene sender skriftlig nominasjon av kandidater til Unge funksjonshemmede. Du må ikke fylle 36 år innen styreperiodens utløp (31. desember 2021).

Det kan kun velges to styremedlemmer fra hver av medlemsorganisasjonene.

Alle som ønsker å stille må legge fram skriftlig godkjenning fra sin organisasjon på at de støtter deres kandidatur (e-post fra generalsekretær/styreleder er OK). Kandidater som ikke har slik godkjenning vil ikke bli vurdert som kandidat.

Vi ser gjerne at du som stiller til styreverv har disse kvalifikasjonene:

 • Du har lyst til å jobbe for en meningsfylt sak og er klar til å gjøre en innsats.
 • Gode vurderings- og beslutningsevner
 • Det er en stor fordel om du tidligere har vært frivillig i en organisasjon
 • For nestledervervet er det fordel å ha vært leder eller nestleder i annen organisasjon

 Hva innebærer et styreverv?

 • 4-7 styremøter i året (dagsmøter eller helg.)
 • Prosjektarbeid ved blant annet deltakelse i referansegrupper eller i presentasjoner.
 • Representere organisasjonen Unge Funksjonshemmede i forskjellige sammenhenger. Blant annet utvalg, paneldebatter o.l.
 • Samarbeid og dialog med generalsekretær og Unge Funksjonshemmedes sekretariat

For nestledervervet inkluderer det også:

 • Noe kontakt med media, departementer, statsråder og statssekretærer. Være ansiktet utad for Unge Funksjonshemmede og stedfortreder når styreleder ikke er tilgjengelig.
 • Holde seg oppdatert på det som skjer innen organisasjonen.
 • Være tilgjengelig, ha tett dialog med generalsekretær, samt holde seg oppdatert på hva resten av styret og sekretariatet arbeider med.

Hvorfor ta et styreverv?

 • Styret er øverste ledelse i organisasjonen mellom generalforsamlingene, og som del av styret får du være med og bestemme hva vi jobber med og hvordan!
 • Du har mulighet til å delta på mange interessante og lærerike arrangementer og prosesser
 • Du får fremme saker du brenner for

 Hvordan kan du stille til valg?

Ta kontakt med valgkomiteens leder Amund Johannessen Myrvold på amundjm@gmail.com for mer informasjon eller for å nominere deg selv eller andre.

Fristen for å nominere kandidater er 31. august 2020.

Les mer om valg av styre i våre vedtekter.

Slik er det å være frivillig i Unge funksjonshemmede

Er du nysgjerrig på hvordan det er å være frivillig i Unge funksjonshemmede? Lurer du på om du har riktig bakgrunn?

Les hva styremedlemmene selv forteller om å engasjere seg i en paraplyorganisasjon.

Intervju med styremedlem Martine Antonsen fra Mental Helse Ungdom.

Intervju med styremedlem Nikolai Raabye Haugen fra Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte barn og unge.