Photo by Marvin Meyer on Unsplash

Photo by Marvin Meyer on Unsplash

Ta del i spørreundersøkelse om din digitale hverdag

Fortell hvilke digitale medier og hjelpemidler du bruker i hverdagen din!

Publisert 10. oktober 2019

Skrevet av Isabel Kongsgaard

SIFO/OsloMet jobber med et forskningsprosjekt om unge mennesker og deres digitale hverdag; nå trenger de din hjelp!

Hvis du er mellom 15 og 22 år og har en funksjonsnedsettelse elle kronisk sykdom vil de høre om hvordan du har det i din digitale hverdag – for eksempel hvilke digitale medier og hjelpemidler du bruker.

Spørreundersøkelsen er utviklet med Norstat og er helt anonym. Det tar ca. 6 minutter å besvare spørreundersøkelsen via denne lenken.

Fristen for å besvare spørreundersøkelsen er fredag 25 oktober.