Åtte personer står og sitter på rekke. De er innendørs. Foto.

Styret i Unge funksjonshemmede jobber med å gjennomføre politikken og tiltakene som generalforsamlingen har vedtatt. F.v: Marion Alver, Martin Berhovde, Nikolai Raabye Haugen, Camilla Lyngen, Martine Antonsen, Martine Teigen, Judee Isabel Ihasee Bjørgan og Line Skåtøy. Foto: Åsmund Holien Mo.

Still til valg i Unge funksjonshemmede

Brenner du for deltakelse og likestilling for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom? Vil du lære hvordan en paraplyorganisasjon fungerer? Da bør du stille til valg i styret eller komiteer.

Publisert 13. mars 2018

Skrevet av Unge funksjonshemmede

Som del av Unge funksjonshemmedes styre sørger du for at politikken og tiltakene generalforsamlingen har vedtatt blir gjennomført.

Under generalforsamlingen 2018 er flere ulike verv på valg:

  • Leder for ett år
  • Nestleder for to år
  • To styremedlemmer for to år
  • To varamedlemmer for ett år

Hvem kan stille til valg?

For å sitte i Unge funksjonshemmedes styre, må du være medlem i en av våre medlemsorganisasjoner. Medlemsorganisasjonene sender skriftlig nominasjon av kandidater til Unge funksjonshemmede.

Det kan kun velges to styremedlemmer fra hver av medlemsorganisasjonene.

Du kan også stille til valg i valgkomiteen. Valgkomiteen har ansvar for å fremme kandidater til valg på generalforsamlingen. Her skal det velges leder, to medlemmer og ett varamedlem for ett år.

I tillegg skal det velges to medlemmer til kontrollkomiteen for ett år. Komiteen avgir beretning til generalforsamling og ledermøte. I beretningen vurderes Unge funksjonshemmedes økonomiske stilling, forvaltningspraksis og virksomheten generelt.

Hvordan kan du stille til valg?

Ta kontakt med valgkomiteens leder Isabel Engan på isabelengan@gmail.com for mer informasjon eller for å nominere.

Fristen for å nominere kandidater er 1. august 2018.

Les mer om valg av styre i våre vedtekter.

Slik er det å være frivillig i Unge funksjonshemmede

Er du nysgjerrig på hvordan det er å være frivillig i Unge funksjonshemmede? Lurer du på om du har riktig bakgrunn?

Les hva styremedlemmene selv forteller om å engasjere seg i en paraplyorganisasjon.

Intervju med styremedlem Martine Antonsen fra Mental Helse Ungdom.

Intervju med styremedlem Nikolai Raabye Haugen fra Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte barn og unge.