Bilde av noen av styremedlemmene

Still til valg i Unge funksjonshemmede

Brenner du for deltakelse og likestilling for unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom? Vil du lære hvordan en paraplyorganisasjon fungerer? Da bør du stille til valg i styret eller komiteer.

Publisert 6. august 2019

Skrevet av Isabel Kongsgaard

Som del av Unge funksjonshemmedes styre sørger du for at politikken og tiltakene generalforsamlingen har vedtatt blir gjennomført.

Under generalforsamlingen 2019 er disse vervene på valg:

 • Leder
 • Tre styremedlemmer
 • To varamedlemmer
 • To medlemmer av kontrollkomiteen
 • Leder, to medlemmer og ett varamedlem til valgkomiteen

Alle vervene er toårige.

Hvem kan stille til valg?

For å sitte i Unge funksjonshemmedes styre, må du være medlem i en av våre medlemsorganisasjoner. Medlemsorganisasjonene sender skriftlig nominasjon av kandidater til Unge funksjonshemmede. Du må ikke ha fylt 36 år innen styreperiodens utløp (31. desember 2021). Aldersgrensen gjelder ikke kontroll- og valgkomiteen.

Det kan kun velges to styremedlemmer fra hver av medlemsorganisasjonene.

Alle som ønsker å stille må legge fram skriftlig godkjenning fra sin organisasjon på at de støtter deres kandidatur (epost fra generalsekretær/styreleder er OK). Kandidater som ikke har slik godkjenning vil ikke bli vurdert som kandidat.

I tillegg skal det velges to medlemmer til kontrollkomiteen. Komiteen avgir beretning til generalforsamling og ledermøte. I beretningen vurderes Unge funksjonshemmedes økonomiske stilling, forvaltningspraksis og virksomheten generelt. Her er det veldig nyttig med tidligere styreerfaring. Kontrollkomiteen bør ha økonomiske kunnskaper og god økonomisk innsikt.

Du kan også stille til valg i valgkomiteen. Valgkomiteen har ansvar for å fremme kandidater til valg på generalforsamlingen. Her skal det velges leder, to medlemmer og ett varamedlem. Kontakt johannes@hlfu.no om du er interessert i å bidra i valgkomiteen.

Vi ser gjerne at du som stiller til styreverv har disse kvalifikasjonene:

 • Du har lyst til å jobbe for en meningsfylt sak og er klar til å gjøre en innsats.
 • Du ønsker å lære noe nytt og få verdifulle og ikke minst morsomme erfaringer!
 • Gode vurderings- og beslutningsevner
 • Det er en stor fordel om du tidligere har vært frivillig i en organisasjon
 • For ledervervet er det fordel å ha vært leder i annen organisasjon

Hva innebærer et styreverv?

 • 4-7 styremøter i året (dagsmøter eller helg)
 • Prosjektarbeid med blant annet deltakelse i referansegrupper, presentasjoner.
 • Representere organisasjonen Unge Funksjonshemmede i forskjellige sammenhenger. Blant annet utvalg, paneldebatter o.l.
 • Samarbeid og dialog med generalsekretær og Unge Funksjonshemmedes sekretariat

For ledervervet inkluderer det også:

 • Kontakt med media, departementer, statsråder og statssekretærer. Være fjeset utad for Unge Funksjonshemmede.
 • Holde seg oppdatert på det som skjer innen organisasjonen.
 • Være tilgjengelig, og ha hyppig dialog med generalsekretær, være oppdatert på hva resten av styret og sekretariatet jobber med.
 • Viktig å sette seg godt inn i politikken.

 

Hvorfor ta et styreverv?

 • Verdifull erfaring og kunnskap på mange forskjellige områder– gull å ha på CV-en. Du skiller deg ut for framtidige arbeidsgivere.
 • Du lærer masse nytt om organisasjonsarbeid i en paraplyorganisasjon
 • Mange interessante og lærerike arrangementer
 • Nye venner
 • Mye sosialt og moro
 • Reise og opphold dekkes i forbindelse med alle styremøter, kurs og arrangementer
 • Du får fremme saker du brenner for
 • Ikke minst – du får være med og bestemme hva vi jobber med og hvordan!

 

Hvordan kan du stille til valg?

Ta kontakt med valgkomiteens leder Johannes Hoff på johannes@hlfu.no for mer informasjon eller for å nominere deg selv eller andre.

Les mer om valg av styre i våre vedtekter.

 

Slik er det å være frivillig i Unge funksjonshemmede

Er du nysgjerrig på hvordan det er å være frivillig i Unge funksjonshemmede? Lurer du på om du har riktig bakgrunn?

Les hva styremedlemmene selv forteller om å engasjere seg i en paraplyorganisasjon.

Intervju med styremedlem Martine Antonsen fra Mental Helse Ungdom.

Intervju med styremedlem Nikolai Raabye Haugen fra Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte barn og unge.